OK PERINTÄ OY:N REKISTERISELOSTE

Henkilötietolain (523/1999) 10 §:n mukainen rekisteriseloste

REKISTERINPITÄJÄ

OK Perintä Oy Y-tunnus: 0873725-0 Tiilitehtaankatu 7 A 65100 Vaasa

REKISTERIN NIMI

OK Perintä Oy:n velallisrekisteri

REKISTERITIETOJEN KÄYTTÖTARKOITUS

Rekisteriä käytetään perintätehtävien hoitamiseen, laskutukseen ja asiakkaiden tunnistamiseen. Rekisteriä käytetään myös lakiin perustuvien ja viranomaisten määräysten ja ohjeiden mukaisten säilytys-, raportointi- ja kyselyvelvoitteiden hoitamiseen. Henkilötietoja käytetään henkilötietolain sallimissa ja velvoittamissa rajoissa asiakassuhteen hoitamiseen, analysointiin, tilastointiin ja kehittämiseen. Asiakassuhteen kautta saatuja henkilötietoja ei myydä tai luovuteta ulkopuolisille.

REKISTERI SISÄLTÄÄ SEURAAVAT TIEDOT VELALLISASIAKKAISTA

sukunimi, etunimi, syntymäaika tai henkilötunnus, osoite,
postinumero, sähköpostiosoite,
rekisteröidyt maksuhäiriöt, yksilöintitiedot veloista.

SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET

Velkojan toimittamat tiedot, väestörekisteri, Bisnode Finland Oy, Suomen Asiakastieto Oy, Trafi, puhelinumeropalvelut, velallinen itse. Tietoja ei luovuteta ulkopuolisille, eikä siirretä EU/ETA:n ulkopuolelle.

REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET

Henkilötietoja koskeviin tiedostoihin pääsevät vain tehtävään koulutetut ja nimetyt henkilöt käyttäjätunnuksen ja salasanan avulla. Manuaaliset tiedot säilytetään lukituissa arkistokaapeissa.

Helsingissä 15. päivänä toukokuuta 2015

OK Perintä Oy