Vasabördiga jur.mag. Jennie Flink har utnämnts till OK Indrivnings verkställande direktör från och med 1.9.2019. Flink har de senaste 17 åren jobbat på OK Indrivning, bland annat som operativ direktör.

- Jag väntar ivrigt på att fortsätta samarbetet med våra uppdragsgivare i min nya roll. Förutom inkasso erbjuder vi allomfattande faktureringstjänster, och dem vill vi fortsätta utveckla tillsammans med er. Ni kan alltid ringa mig, om ni vill effektivera er faktureringen, så kan vi tillsammans fundera på den bästa lösningen, lovar Flink.

OK Indrivnings styrka i branschen är det människonära inkassot, den positiva respons vi får av kunderna och de utmärkta inkassoresultaten.

Flink är en aktiv påverkare i branschen – hon sitter i styrelsen för Suomen Perimistoimistojen liitto och i arbetsgrupper där bland annat lagstiftningen gällande finansbranschen diskuteras. Hon deltar också aktivt i debatter tillsammans med andra sakkunniga.

Flink tillträder som verkställande direktör 1.9.2019.

Tilläggsuppgifter:

Jennie Flink, jennie.flink@okperinta.fi, +358 50 556 3666