OK Indrivning - Nya tidens inkassobyrå

OK Indrivning är grundat år 1992 och vi har i över 20 år utvecklat våra processer för att bäst passa in i våra kunders branscher. Dessutom skräddarsyr vi alltid våra inkassoprocesser tillsammans med kunden för att nå bästa möjliga resultat.

“Genom att förbättra vår uppdragsgivares kundupplevelse gör vi också inkasso mer framgångsrik.”

Kennet Kronman, grundare

 

Exempelvis inom telefoninkasso är vi en av pionjärerna i Finland. Vår effektivitet i telefoninkasso grundar sig på att vi personligen kan diskutera med gäldenärskunder och på så sätt påverka betalningsmönstren. Finkänslighet och konsultering spelar nyckelroller för att processen ska lyckas.

Vi betjänar våra kunder på finska, svenska och engelska samt på estniska och ryska via vårt dotterbolag OK Incure OÜ. OK Indrivning är det tredje största företaget på inkassobranschen i Finland och en del av den norska B2Holding-koncernen.

Världen förändras och vi vill vara en inkassobyrå som ändras med den. Delvis därför har vi valt att kalla oss för den "nya tidens inkassobyrå".

Titta hurdana experter vi söker just nu eller lämna in en fritt formulerad ansökan.

Bekanta dig med vår årsberättelse och företagets viktigaste nyckeltal.

Styrelsens sammansättning och ledningsgruppens medlemmar inklusive kontaktuppgifter.