Juridiska tjänster

Som nya tidens inkassobyrå vi vill för våra kunder vara en pålitlig partner i alla avseenden. De juridiska tjänsterna har länge varit en viktig del av våra tjänster och nu i början på 2017 utvidgade vi våra kunskaper i juridik med nya rekryteringar.

Vi erbjuder våra kunder juridisk hjälp speciellt i situationer som gäller fordringar som bestridits, ekonomiska brott, i  att göra upp kontrakt samt i frågor gällande finansiering och affärsverksamhetens strukturförändringar. 

Utöver de enskilda ärenden vi sköter vill vi värna om både nya och befintliga kundrelationer genom att erbjuda kunniga och innovativa juridiska tjänster. Med vårt juridiska kunnande strävar vi till att stöda kundernas affärsverksamhet genom att säkerställa, att ärenden på alla juridiska plan framskrider utan förseningar.


Både som privatperson och företag har du tillgång till alla våra juridiska tjänster. Våra kunniga jurister erbjuder också skolning inom ämnet. Skolningspaketen skräddarsys alltid enligt behov och önskan.

Du har tillgång till våra juridiska tjänster när det gäller

  • Stridiga fordringar
  • Utarbetande av avtal
  • Finansieringlösningar
  • Ekonomiska brottsmål
  • Ändringar i affärsverksamheten

Vill du veta mera? Ta kontakt!


Jenni Vainionpää
Chief Legal & Complier Officer
jenni.vainionpaa@okperinta.fi
050 3601942


“Våra kunder får bästa möjliga betjäning, också när det uppstår problem med betalningen.”

Marina Rönnlund, Folksam Skadeförsäkring Ab

Läs mer