Kontaktuppgifter

Här hittar du kontaktuppgifter till våra kontor och försäljare samt kontaktpersonerna för arbetssökande och media. Du kan vara i direkt kontakt med vår kundtjänst ifall du fått en räkning av oss och har frågor.

VÄXEL
030 603 5600
okperinta@okperinta.fi
fax 030 603 5639

FAKTURERINGSADRESSER
Nätfaktura (EDI-kod): 003708737250
Operatör: PostNord Strålfors Oy
Operatörens förmedlar-ID: 003701150617
 

FÖRSÄLJNING
myynti@okperinta.fi

 

Pappersfaktura:
OK Indrivning Ab
PB 442
65101 Vasa

 

Våra kontor

VASA
Tegelbruksgatan 7 A 
65100 Vasa 
 

HELSINGFORS
Televisionsgatan 4 A
 00240 Helsingfors
  

TAMMERFORS
Aleksanterinkatu 23 A 15
33100 Tammerfors
 

TALLINN, ESTLAND 
OK Incure OÜ
Musta mäe tee 16
10617 Tallinn

Personal