Det har ringts bluffsamtal i OK Indrivnings namn. Vi påminner om att vi aldrig ringer från ett okänt nummer. Om du får ett suspekt samtal, kan du kontrollera ärendet i vår nättjänst www.minok.fi eller ringa vår kundtjänst: 030 10 5620. Om du har betalat en bedragare eller lämnat ut dina personuppgifter ska du omedelbart anmäla det till polisen.

Vasa Elektriska

Att vara nära kunder är speciellt viktigt under svåra tider. Därför har Vasa Elektriska valt OK Indrivning till kumpan.

aula

 

”Med en kumpan som OK Indrivning är allting lätt. Ändringarna och önskemålen har gått att uppfylla. De har bra människor som man kan lita på i sitt team.”

Arja Rosing, ekonomidirektör, Vasa Elektriska

 

Tyngdpunkterna i Vasa Elektriskas verksamhet ligger i försäljningen av el, fjärrvärme och överföring av el. Koncernen säljer el i hela Finland och fjärrvärme till hemmen i Vasa.

Att kumpanen har kännedom om Vasanejden är värdefullt

OK Indrivning har varit vår inkassokumpan under hela 2000-talet. I början av vårt samarbete var elmarknaden ännu inte öppen och då var lokalkännedomen speciellt viktig.

I dagens läge överförs våra fakturor till OK Indrivning efter första betalningspåminnelsen.  OK Indrivning sänder även ut varningen om att elleveransen kommer att avbrytas, när kriterierna uppfylls, och sköter även om kundservicen kring det för vår del.

Hjälp i vardagens utmaningar och vägledning då rutiner skall ändras

I det dagliga arbetet håller våra kundserviceteam tät kontakt och uppdaterar kundsituationerna. Teamen försöker tillsammans reda ut våra kunders ärenden på bästa möjliga sätt.

Under åren vi samarbetat har vi också fått stöd då vi utvecklat nya rutiner. Vi har tex. tillsammans provat på PreCollection. OK Indrivnings expertis har varit guld värt då vi sökt lösningar på problemsituationer.

På OK Indrivning finns det alltid någon som man kan kontakta och som vi vet kan ge oss svar. Vi har varit förvånade över hur bra de känner till vår bransch och säkert mången annan med. Det har varit intressant att se,” säger Lena Lainio, chef för kundtjänsten på Vasa Elektriska.

Kundens bästa går alltid först

”Närheten till kunden är starkt närvarande i vårt brand och betonas speciellt under svåra tider” berättar Arja Rosing, ekonomidirektör på Vasa Elektriska.

Med hjälp av OK Indrivnings kunnande kan vi åt våra kunder föreslå olika lösningar på en svår situation. Vi vill även här satsa på kundupplevelsen. För oss är OK Indrivnings människonära sätt A och O i allt.

Jag kan rekommendera OK Indrivning som kumpan just på grund av den tillit vi har till våra kontaktpersoner. Dialogen med dem har alltid varit lätt – de är trevliga människor med ett avspänt sätt. Man kan alltid lita på att jobbet blir gjort.

 

Arja Rosing, ekonomidirektör

Lena Lainio, chef för kundtjänsten

Related articles

Veritas Pensionsförsäkring valde OK Indrivning

Veritas Pensionsförsäkring valde OK Indrivning till påminnelse- och indrivningspartner för sina fordringar.

KONE Hissit Oy

“Verksamheten är lösningsinriktad, våra kunder behandlas väl, verktygen är effektiva och informationsflödet fungerar.”

Securitas Oy

Med hjälp av OK Indrivning har vår inkassoprocess blivit effektivare och kundupplevelserna förbättrats.