Min mamma dog för ett par år sedan. 


En kort tid efter att min mamma hade dött ringde en kvinna till inkasso. Hon berättade att hennes mamma hade dött och bad om saldointyg på de skulder som fanns på inkasso för bouppteckningen. Då kvinnan uppgav sin mammas personsignum insåg jag, att hennes mamma var född två år före mig. Kvinnan jag talade med var alltså högst tjugo år och hon hade allt det svåra och tunga framför sig. Det kröp under skinnet.


Vi talade sist och slutligen ganska länge med kunden om allt som berörde situationen. Vi grät antagligen båda - och skrattade lite också. Samtidigt som det kändes bra, kändes det också ganska hemskt när kunden sade ”du är säkert den första som verkligen lyssnar på mig och ger mig råd”. Jag jobbar ju ändå ”bara” på en inkassobyrå.


Jag har jobbat på OK Indrivning sedan 2009. Det har hänt mycket under dessa år. Till största delen består mitt jobb av samma glädjeämnen och utmaningar i vardagen som vilket annat förmansjobb som helst. Varje dag uppstår situationer där man åtminstone får försöka överträffa sig själv och i många fall har det i förmansarbetet utvecklats rutiner som gör vardagen lättare. 


Jag har lagt märke till att folk reagerar väldigt olika då de får höra att man jobbar på en inkassobyrå. Jag skulle säga, att största delen inte har ett hum om vad en inkassobyrå gör. Ibland tror man att vi är detsamma som utsökningen och frågar, om vi hämtar TV:n från folks vardagsrum.


”Skämten om bobollsträn och motorcykelgäng minskar tack och lov.”


Ofta berättar jag att vår huvudsakliga uppgift är att tillsammans med kunden hitta de bästa möjliga lösningarna för deras situation. Många tror kanske att våra kunder på något vis är aggressiva och arga när de ringer upp. Sanningen är, att ca 97% av kundkontakterna gås i positiv anda – de verkligt svåra situationerna är alltså få. Och då en sådan situation inträffar är ett bra team en ypperlig hjälp. Vi söker lösningar på olika situationer, vi hjälper och utvecklar varandra hela tiden.


Som förman står man ibland inför en situation, där en arbetstagare till exempel berättar om utmanande omständigheter i sitt privatliv. Det är ofta tungt, man kan inte helt gömma sig bakom förmansrollen men det kan vara svårt att dra gränsen för var förmannen Liisa slutar och vanliga Liisa börjar. För mig går rollerna ändå ganska ofta i kors. 


Människan är en helhet vare sig hen är en kund eller en arbetstagare. Besvärliga situationer uppstår ibland och bästa sättet att hantera dem är bemöta människan som människa. Då kan det hända att man gråter tillsammans – och även skrattar ibland.