3 inkassovinkar till transportbolag

Vi har länge samarbetat med transportbolag i Finland och har lärt oss branschen särdrag. Nedan har vi samlat ihop några vinkar som kan hjälpa transportbolagen att effektivera hanteringen av sina fordringar. 1. Se till att varje vecka åtgärda fordringarna I en bransch med snabbt tempo är det viktigt att reservera tid och resurser till att följa […]

Toni Hannuksela.

Vi har länge samarbetat med transportbolag i Finland och har lärt oss branschen särdrag. Nedan har vi samlat ihop några vinkar som kan hjälpa transportbolagen att effektivera hanteringen av sina fordringar.

1. Se till att varje vecka åtgärda fordringarna

I en bransch med snabbt tempo är det viktigt att reservera tid och resurser till att följa upp betalningarna och sända påminnelser. Det är bra att påskynda fordringarna varje vecka.

Särskilt i mindre företag är det viktigt att påminna om fordringar som förfallit inte så att det inte glöms bort bland alla andra måsten. Då enstaka fakturor som borde utredas varje vecka samlas på hög, växer arbetsmängden obemärkt.

Om du vill ha hjälp med att hantera dina fordringar löns det att bekanta sig med vår OK Online-tjänst. Via tjänsten kan du enkelt lämna in fakturor för övervakning och följa med utvecklingen i realtid.

2. Våga påminna om fakturan

Vi vet att bra kundrelationerna är det viktigaste som företagare. Därför kan tanken på att sända en betalningspåminnelse göra en betänksam ibland.

 

Di facto är betalningspåminnelsen en viktig del av bra kundbetjäning. Det kan ju hända att fakturan kommit bort eller glömts, eller kanske det finns något att anmärka på och man bara inte hunnit reklamera då man haft bråttom.

Genom att sända kunden en betalningspåminnelse försäkrar man sig om att fakturan kommit fram. Samtidigt påminns kunden om att fakturan har förfallit och att kunden inte kontaktat faktureraren angående felet i fakturan.

Då det gäller transportfordringar är det ofta något oklart till exempel vid reklamation eller om en transportskada som skett på vägen. Ju längre tid som går innan man påminner om fakturan desto svårare är det att komma ihåg vad det var som är oklart och det kan då lämna ouppklarat.

Vi kan stöda dina påminnelser med vår PreCollection-tjänst. Då ringer vi upp din kund före fordran överförs till inkasso.

3. Kom ihåg fordrans snabba preskriberingstid

I transportbranschen är preskriberingstiden för fordringar ett år. Det är sist och slutligen en kort tid att reda upp oklara ärenden och följa upp betalningar, speciellt om tiden annars också är knapp.

Vi hjälper gärna ditt företag med fordringarna på vårt eget, människonära och lösningsorienterade inkassosätt. Du kan lita på att kunden får bästa möjliga service av oss i en knepig situation och du kan fokusera på kärnverksamheten i ditt företag.

Om du vill diskutera mera om bästa praxis, tveka inte att ta kontakt.

Toni Hannuksela
Kundchef
050 011 1911
toni.hannuksela@okperinta.fi