När pratade du senast öppet om din ekonomi – eller om betalningssvårigheter?

Vår höga betalningsmoral har lett till att vi upplever det besvärligt att prata om betalningssvårigheter. Vi skäms.

perintätoimisto

 

”I den offentliga debatten förfärar man sig över betalningsstörningarna när vi i själva verket borde sträva efter att hjälpa människor framåt”

 

För oss finländare har det alltid varit en hederssak att lyckas på egen hand. Även våra skulder är vi måna om att betala. Vi betalade ju bort hela vårt krigsskadestånd en gång i tiden och vår betalningsmoral är känd för att vara en av världens högsta. Det här är naturligtvis en fin sak, men samtidigt har det lett till att vi upplever det besvärligt att prata om betalningssvårigheter. Vi skäms.

Betalningsanmärkningar och överskuldsättning kan förstöra en människas liv och leda till en ond cirkel som är svår att ta sig ur. Det här är en stor mänsklig tragedi som samtidigt också påverkar hela vårt lands ekonomi. I den offentliga debatten förfärar man sig över betalningsstörningarna när vi i själva verket borde sträva efter att hjälpa människor att slippa ur den onda cirkeln. I värsta fall, om de bakomliggande orsakerna till problemen inte åtgärdas i tid, leder betalningssvårigheterna till en spiral av arbetslöshet, missmod och utanförskap.

En färsk undersökning* som gjorts på vårt uppdrag visar att över en fjärdedel av finländarna strävar efter att ta hand om sina inkassoärenden helt själv utan att söka hjälp av någon annan. Endast 2% av de som deltog i undersökningen skulle söka hjälp från en inkassobyrå. Särskilt i de högre åldersgrupperna är det besvärligt att prata om betalningssvårigheter: ca 10% av över 55-åringarna upplever att de inte skulle kunna vända sig till någon med sina betalningssvårigheter, varken till den närmaste kretsen eller någon som jobbar med detta.

Finländarnas överskuldsättning fortsätter att växa. Det finns tyvärr inga enkla lösningar på problemet, men ett sätt att komma framåt är att vi skulle skippa hela debatten om skam och sluta stämpla folk med betalningssvårigheter som misslyckade, och istället aktivera och uppmuntra folk att söka hjälp när de stöter på ekonomiska utmaningar.

Detta kräver öppenhet och en normalisering av debatten om ekonomi. Vi borde också få läsa om och se intervjuer av de som klarat av att betala sina skulder, utan att fokus ligger på just betalningssvårigheterna. Vi glömmer ofta att lyfta fram, att det i verkligheten också varje dag finns människor som klarat av sina skulder. Redan i år har de facto över 150 000 personer lyckats med att betala bort hela sin skuld via OK.

Dessutom krävs det att vi alla mer öppet börjar prata om vår egen ekonomi – även vid eventuella betalningssvårigheter. Vi kan alla hamna i den situationen när vi själva behöver hjälp.

När pratade du senast öppet om din ekonomi?

Petter Lingonblad
OK Indrivning

*) Betalningssvårigheter och skam -undersökning, TNS Kantar, 1008 svaranden.