Serviceavbrott i nättjänsterna söndagen den 26.3.2023, mellan ca kl. 12–14: Vi ber er uppmärksamma att vi utför servicearbeten i vår servicemiljö på söndagen den 26.3.2023, mellan 12-14. Under tiden för servicearbetet är våra nättjänster (okperinta.fi, okonline.fi, minok.fi) tillfälligt ur bruk. Vi beklagar möjliga olägenheter detta orsakar.

Referensränta

För tiden 1.1. – 30.6.2017

news

1.1.2017

Referensräntan enligt räntelagen är 0,0 % för tiden 1.1–30.6.2017. Dröjsmålsräntan för denna period är därmed 7,0 % per år år (referensräntan med tillägg för sju procentenheter enligt 4 § i räntelagen).

Den dröjsmålsränta som tillämpas i kommersiella avtal är 8,0 % per år (4a§).

Läs mera om ämnet på Finska Bankens hemsida.