Ska inkasso vara kundnära eller effektiv?

Inkasso är i grund och botten kundservice, där målet är att hjälpa våra uppdragsgivares kunder vidare ur en knepig situation.

asiakaslähtöistä perintää

Vår kundorienterade inkassometod har uppskattats eftersom vi alltid försöker ta hänsyn till kundens situation och utgående från den erbjuda de bästa lösningarna för att få en skuld betald. Dessutom strävar vi alltid efter att vara vänliga och förstående i vårt bemötande, för många av oss finländare upplever fortfarande att det är obehagligt eller rentav pinsamt att råka ut för inkasso.

“Uppdragsgivarna är intresserade av att veta vilka resultat den kundorienterade inkassometoden kan ge.”

Vi har lämnat den traditionella enkelspåriga inkassometoden och det beslutet har väckt frågor. Ska inkasso vara kundnära eller effektiv? Och hurudana resultat ger egentligen en kundorienterad inkassometod?

Kundnära är effektivt

Vår kundorienterade inkassometod grundar sig på ett aktivt samarbete med kunden, men vi vill betona att det här arbetssättet inte kostar oss något i effektivitet. Vi kan fortfarande erbjuda våra uppdragsgivare effektiv inkassotjänst.
 

kundnärä är effektivt

Det har faktiskt visat sig att vår kundorienterade inkassometod fungerar så bra, att den har förbättrat våra inkassoresultat. Tack vare effektivare inkasso och ett mer kundnära arbetssätt har vi lyckats snabba upp kassaflödet för våra uppdragsgivare och frigöra viktiga resurser för deras egen kärnverksamhet.

Det är alltså inte givet att inkassoprocessens resultat blir sämre om kunden bemöts vänligt och individuellt, tvärtom. Vi vill med några siffror och exempel visa hur vår kundorienterade inkassometod fungerar i praktiken.

Utmärkt kundservice framför allt

Vi anser att inkasso i grund och botten är kundbetjäning, och vårt mål är att hjälpa våra uppdragsgivare att få sina kunder ur en ekonomisk knipa. Under inkassoprocessens gång betraktar vi även uppdragsgivarens kunder som våra egna, och vi vill bemöta dem lika väl.

För oss är det högsta prioritet att vara tillgängliga när våra kunder behöver hjälp. 93 procent av de kunder som ringer vår kundservice får svar inom 30 sekunder. Det är en siffra vi är stolta över.

ok perintä tulokset

Vi samlar kontinuerligt in feedback om kvaliteten på vår kundservice och av kundernas kommentarer är det i medeltal hela 87 procent som är positiva! Det här känns verkligen uppmuntrande med tanke på hurudana åsikter som vanligen brukar vädras angående inkassobyråer.

Som stödpelare i den kundorienterade inkassometoden använder vi vår breda databas och effektiv analys. Med hjälp av de här verktygen kan vi till exempel välja det mest effektiva sättet att kontakta olika kunder.

Individuella lösningar skapar tillräcklig flexibilitet

Kundorienterad inkassometod betyder att vi tar hänsyn till kundens situation och utgående från den försöker våra servicerådgivare tillsammans med kunden förhandla fram den lösning som passar bäst. Med hjälp av olika tjänster kan vi skapa den flexibilitet som kunden möjligen behöver.

Vi förstår att det inte alltid är möjligt att betala hela summan på en gång. Därför uppmuntrar vi kunden att göra en betalningsplan där skulden kan delas upp i rater.

Under år 2017 gjorde våra kunder 42 000 betalningsplaner. Våren 2018 ville vi ta vår verksamhet ytterligare ett steg närmare kunden och beslöt att våra kunder i fortsättningen ska få göra den första betalningsplanen för en skuld helt gratis via vår webbtjänst. Den här förändringen har fått mycket positiv feedback sedan den infördes och vi räknar med att antalet betalningsplaner kommer att fortsätta öka.

ok perintä tulokset

Det övergripande målet med kundorienterad inkassometod är naturligtvis att se till att en skuld blir betald så snabbt och smidigt som möjligt. Det gynnar nämligen både kunden och uppdragsgivaren. Varje betald skuld är en fjäder i hatten för oss och under år 2017 hjälpte vi våra kunder att sköta om och helt betala bort mer än 183 000 skulder..

Medmänsklighet aktiverar kunderna

Ett kundorienterat inkasso kännetecknas av en medmänsklig och öppen inställning i allt vi gör. Vi försöker rätta till vanliga missuppfattningar om inkasso och svarar på frågor, bland annat via Facebook. Vi delar också viktig och nyttig information för kunderna både i sociala medier och på vår webbplats.

Tröskeln att ta kontakt med inkassobyrån om man fått ett inkassokrav blir lägre när inkassobyrån inte längre anses driva enbart uppdragsgivarens intressen och orsaka betalningsanmärkningar. När en människa väljer att kavla upp ärmarna och ta tag i sin situation, i stället för att lamslås av hopplöshet, så finns det alltid en väg ut.

oma ok

Även här har ett kundnära arbetssätt och en öppen kommunikation visat sig generera goda resultat. Tack vare vårt långsiktiga arbete har vi skapat en bättre växelverkan med våra kunder och lyckats uppmuntra och aktivera dem som har fått brev av oss. Den här attitydförändringen är också synlig i praktiken. Trots att antalet uppdrag har hållits ungefär på samma nivå som tidigare, så har antalet inkomna telefonsamtal till oss ökat med 21 procent på ett år och antalet kontakter via chattjänsten på vår webbplats har ökat med hela 59 procent.

Den förnyade webbtjänsten Min OK har också aktiverat kunderna, allt fler sköter självständigt sina ärenden med oss via nätet. Sedan webbtjänsten förnyades har användningen av den ökat i jämn takt.