OK Monitoring - Fortgående övervakning

 

ok control

 

OK Monitoring är en övervakningstjänst för kreditupplysningar som är ditt stöd i kredithanteringen. Tjänsten varnar för riskföretag vanligtvis redan innan företaget har fått den första betalningsanmärkningen.

OK Monitoring övervakar dina existerande kunder för din räkning och risken för kreditförluster minskar. Om du till exempel fortgående säljer dina fordringar är Monitoring ett utmärkt val, eftersom du inte alls behöver använda tid på kreditövervakning.

 

Vilka uppgifter övervakar OK Monitoring?

OK Monitoring övervakar förändringar i kundernas och andra samarbetspartners kreditupplysningar och ekonomiska situation i realtid. OK Monitoring rapporterar dagligen eventuella ändringar i uppgifterna om de företag som övervakas.

Uppgifter som övervakas är t.ex.:

  • Rating-ändringar
  • Namnändringar
  • Fusionsuppgifter
  • Nya betalningsstörningar och andra offentliga anmärkningar
  • Konkursansökningar och uppgifter om konkursprocessers olika skeden

 

Blev du intresserad?

Fråga mer om Monitoring-tjänsten och prissättningen genom att kontakta oss per telefon eller e-post. Du kan också fylla i blanketten här nedan.

Hur tar jag i bruk OK Monitoring-övervakningstjänsten?

Det är enkelt att ta i bruk tjänsten. Det räcker i praktiken med att du ger oss FO-numren för de företag som du vill följa upp.

Vill du veta mera? Ta kontakt!

Toni Hannuksela
Kundchef
050 011 1911
toni.hannuksela@okperinta.fi