Vår påminnelsetjänst sparar dina resurser

påminnelsetjänst

 

En högklassig och kundfokuserad påminnelsetjänst gör indrivningen mer framgångsrik och vi har också velat göra våra påminnelsetjänster till en så omfattande helhet som möjligt. Som uppdragsgivare behöver du inte bekymra dig över att fakturor eventuellt förfaller, eftersom vi sköter sändandet av betalningspåminnelser till dina kunder på ett punktligt och kundvänligt sätt. Vår skräddarsydda påminnelsetjänst är inte heller enbart baserad på påminnelsebrev, utan vi kan beroende på fallet och enligt behov kontakta gäldenärskunden också per telefon eller e-post. Även textmeddelandepåminnelser är en del av vår tjänst.

Om betalningen uteblir trots påminnelsen, överförs fordringen i fråga automatiskt till vår indrivningstjänst. Dessutom håller vi dig ständigt uppdaterad om situationen för dina förfallna fordringar och som vår kund kan du också själv behändigt följa processen i realtid via vår webbtjänst.

En bra påminnelsetjänst är god kundservice

Ju tidigare vi kan kontakta dina kunder, desto större möjligheter har vi att göra indrivningsprocessen till en effektivare och enhetligare helhet. I många fall har införandet av automatiska påminnelser haft en betydande inverkan på hur väl indrivningen lyckas. Samtidigt kan vi med hjälp av vår påminnelsetjänst förkorta omloppstiden för dina fordringar.

Påminnelsetjänsten

 

Skräddarsydda påminnelsetjänster för stora faktureringsvolymer

Vår skräddarsydda påminnelsetjänst lämpar sig särskilt väl för företag som har stora månatliga faktureringsvolymer. För att garantera bästa möjliga slutresultat inkluderar tjänsten inte bara traditionella betalningspåminnelser, utan även personlig kontakt per telefon och påminnelser via textmeddelande. Påminnelserna kan dessutom skickas per e-post. 

Kontakta oss om du vill diskutera påminnelselösningar som skräddarsys efter just dina behov.

Ta i bruk vår effektiva och pålitliga påminnelsetjänst. 

I vår webbtjänst kan du ta i bruk vår inkassotjänst på en gång om du vill.


“Våra kunder får bästa möjliga betjäning, också när det uppstår problem med betalningen.”

Marina Rönnlund, Folksam Skadeförsäkring Ab

Läs mera