Vanliga frågor

Allmänt

Försvinner betalningsanmärkningen när jag betalat hela skulden?

Betalningsanmärkningen tas inte automatiskt bort även om du betalat skulden. Du kan till bolaget som upprätthåller kreditregistret sända in en pålitlig utredning om betalningen av skulden och be att anmärkningen som gäller skulden skall raderas. Bolaget som upprätthåller kreditregistret skall inom 30 dagar från mottagen anmälan, radera anmärkningen. Du kan också be indrivningsbolaget eller utsökningen att göra anmälan för din räkning.

OK Indrivning har tagit beslutet att för sina kunders räkning göra en anmälan om den betalda skulden till bolaget som upprätthåller kreditregistret automatiskt och kostnadsfritt inom några dagar från det att betalningen mottagits.

Ifall betalningsanmärkningen gällande en betald skuld av någon orsak inte är borttagen inom 2 månader, ber vi dig kontakta vår kundtjänst för att reda ut ärendet.