Vanliga frågor

Allmänt

Frivillig inkasso

Till en början är det fråga om så kallad frivillig inkasso. I praktiken innebär detta att en obetald faktura övergår till oss för inkasso och vi sänder dig det första betalningskravet. Om du inte kan betala hela din skuld, kan du förhandla med oss om betalningen av skulden. Vid behov kan vi avtala om framflyttning av betalningsdatumet eller uppdelning av betalningen i flera rater. Kom ihåg att kontakta oss före förfallodagen i vårt brev. Om du betalar din skuld under frivilligt inkasso, undgår du en eventuell betalningsanmärkning. 

Du kan sköta dina skuldärenden och betala dina skulder när som helst via Min OK-tjänsten.