Serviceavbrott i nättjänsterna söndagen den 26.3.2023, mellan ca kl. 12–14: Vi ber er uppmärksamma att vi utför servicearbeten i vår servicemiljö på söndagen den 26.3.2023, mellan 12-14. Under tiden för servicearbetet är våra nättjänster (okperinta.fi, okonline.fi, minok.fi) tillfälligt ur bruk. Vi beklagar möjliga olägenheter detta orsakar.
Vanliga frågor

Allmänt

Hur ackumuleras ränta vid inkasso och med vilken procent?

Dröjsmålsränta ackumuleras från fakturans förfallodag, om fakturan fortfarande är obetald. Om ett förfallodatum inte specificeras, börjar dröjsmålsränta ackumuleras 30 dagar efter att fakturan sänts eller då en betalning för den krävts. 

När en faktura kommer till oss för inkasso, ackumuleras dröjsmålsränta så länge inkassot pågår. Dröjsmålsräntan är 7 procentenheter högre än den referensränta som bestäms av Europeiska centralbanken. I kommersiella avtal, det vill säga företagens fakturor, är dröjsmålsräntan dock minst 8 procentenheter högre än den referensränta som bestäms av Europeiska centralbanken. Observera, att räntan kan vara högre i det ursprungliga avtalet. Den ränta som tillämpas på ditt fall finns i brevet som du fått.