Bedrägeritextmeddelanden har sänts i OK Indrivnings namn. Bedrägerimeddelandena påminner mycket om de textmeddelanden vi normalt sänder. Om du är osäker på meddelandet du fått, ta kontakt med vår kundtjänst 030 10 5620. Du kan också kontrollera dina skulder och fakturor i MinOK-tjänsten, logga in www.minok.fi.
Vanliga frågor

Allmänt

Min skuld har gått till utmätning, hur ska jag göra?

Inkassobyråerna utför inte utmätning. När skulden har gått till utmätning har ärendet överförts till utsökningsmyndigheterna. Utsökningsmyndigheterna bevakar både dina och fordringsägarens intressen. Målet är att skulden ska kunna betalas i ett så tidigt skede som möjligt.

Om skulden inte betalas trots utsökningsmyndigheternas betalningsuppmaningar står du inför en utmätning av lön, pension eller annan inkomst och utmätning av egendom. Utsökningsmyndigheterna har rätt att sälja den utmätta egendomen.

Om din skuld har gått till utmätning lönar det sig för dig att ta direkt kontakt med den utsökningsmyndighet som sköter ärendet. Kontrollera kontaktuppgifterna till utsökningsmyndigheten i din region, antingen i det meddelande om anhängighet som du har fått eller på adressen: https://oikeus.fi/ulosotto/sv/index/yhteystiedot/laajattiedot.html