Bedrägeritextmeddelanden har sänts i OK Indrivnings namn. Bedrägerimeddelandena påminner mycket om de textmeddelanden vi normalt sänder. Om du är osäker på meddelandet du fått, ta kontakt med vår kundtjänst 030 10 5620. Du kan också kontrollera dina skulder och fakturor i MinOK-tjänsten, logga in www.minok.fi.
Vanliga frågor

Allmänt

Vad är rättegångskostnaderna?

En obetald skuld som överflyttas till tingsrätten för behandling innebär extra kostnader för dig, ifall tingsrätten anser att du är betalningsskyldig.

Ostridliga skuldärenden överlämnar vi huvudsakligen till tingsrätten i elektronisk form. Rättegångskostnaden blir då 115-175 euro beroende på skuldens storlek. I den summan ingår också tingsrättens behandlingsavgift på 65 euro.