OK Indrivning är en inkassobyrå som inte vill vara som andra inkassobyråer

Inkassobyråer har en något exceptionell position eftersom vi enligt det traditionella synsättet har kunder på två olika sidor. Å ena sidan finns uppdragsgivarna vars öppna fordringar en inkassobyrå försöker sitt bästa för att få betalda och å andra sidan finns kunderna, som av en eller annan orsak inte betalat en räkning. Enligt oss är detta synsätt att se på kunderna som motsatser helt konstgjort och föråldrat. Världen förändras och vi vill vara en inkassobyrå som hålls med i tiden. Detta är en av orsakerna till att vi valt att ha mottot “nya tidens inkassobyrå”.

Inkassobyråer i skuggan av sitt rykte?

Det är sant att inkassobranschen ännu har ett ganska dåligt rykte. En delorsak till detta är vi inkassobyråer själva. Och samtidigt är det oroväckande att så få inkassobyråer har velat medge detta för att inte tala om att göra något åt saken.

Traditionellt sett har inkassobyråer handlat väldigt ensidigt med att först skickat ut ett påminnelsebrev varefter en betalningsfordran och slutligen har ärendet vid behov förts genom rättslig inkasso fram till utsökning. Med denna metod händer det sig att gäldenärskunderna ofta blir utan individuell betjäning och personliga lösningar.

Kan en inkassobyrå vara för mycket på gäldenärskundens sida?

Även om vårt sätt att sköta inkasso grundar sig i aktivt samarbete med gäldenärskunden, betyder det inte att kunna erbjuda effektiva inkassotjänster åt våra uppdragsgivare inte skulle prioriteras. Situationen är rättare sagt tvärt om. Vi vill att våra gäldenärskunder sköter sina skulder så snabbt som möjligt eftersom det är till allas fördel: det gynnar såväl samhället, uppdragsgivaren, inkassobyrån som själva gäldenärskunden.

Och den bästa lösningen till detta är uttryckligen vårt nya sätt att sköta inkasso, vilket lett till bättre inkassoresultat. Detta syns i att våra uppdragsgivare fått ett snabbare kassaflöde. Dessutom har vi förbättrat våra uppdragsgivares kundupplevelser genom att sköta inkassoprocessen trovärdigt och högklassigt. På så sätt har vi lyckats befriat uppdragsgivarens viktiga resurser och möjliggjort att de istället kan fokusera på sin kärnverksamhet.

Inkassobyråer är de enda som kan ändra på indrivningen

Inkassobyråer kommer säkert även i framtiden att orsaka motstridiga känslor hos vanliga människor, som våra kunder också är. Det viktigaste är att människan aktiverar sig då inkassobrevet kommit och inte lamslås eller känner hopplöshet. Vi hoppas att så många inkassobyråer som möjligt skulle se att den viktigaste uppgiften är att hjälpa gäldenärskunderna. Vi har redan tillräckligt med anmälningar om betalningsstörningar i Finland och alltid då det vill diskuterats om situationen har det vanligtvis också hittats en lämplig lösning.