Perintä ei ole enää entisensä


Maailma muuttuu ja katkonaiset työurat yleistyvät. Kuluttajien ja yritysten onkin yhä vaikeampi ennustaa omaa maksukykyään, mikä saattaa johtaa uusiin ja yllättäviin tilanteisiin, kuten maksamattomiin laskuihin.

Mielestämme myös perintä voi muuttua. Meille perintä onkin ensisijaisesti aktiivista auttamista maksujen järjestelemisessä sekä tilanteen mukaan tarvittavan jouston luomisessa.

Tutustu tarkemmin palveluihimme ja ota yhteyttä kuullaksesi, miten uuden ajan perintä voi nopeuttaa kassavirtaanne ja parantaa asiakaskokemustanne!

Tapauksia, joissa olemme löytäneet velallisasiakkaan kanssa yhdessä ratkaisun koko velan maksamiseksi:

271662

Laskuri nollattu 1.1.2017

“Perintäprosessimme on tehostunut ja asiakaskokemuksemme parantunut OK Perinnän avulla.”

Mervi Pohto, Securitas Oy

Lue lisää

Perintä maineensa vankina?

Perintä oli monissa yrityksissä pitkään vain välttämätön paha, jonka pelättiin jopa karkottavan asiakkaita. Aikanaan perintä onkin saanut tietyn maineen, josta eroon pääseminen on haaste meille perintätoimistoille. Kertomalla avoimesti, miten perintä on muuttunut ja mitä se tänä päivänä tarkoittaa, voimme kuitenkin omalta osaltamme viedä koko alaa eteenpäin.

Yksi huomionarvoinen asia on se, että perintä ei tarkoita maksuhäiriömerkintöjen aiheuttamista, vaan nimenomaan niiden estämistä. Nykyaikainen perintä on ennen kaikkea neuvottelua, yhteistyötä ja ratkaisujen etsimistä. Kaikki hyötyvät, kun asiakas selviää velastaan mahdollisimman nopeasti.

Perintä ei ole enää suoraviivaista suorittamista

Perintä onkin jo muuttunut inhimillisempään suuntaan. Ainakin me haluamme olla perintätoimisto, joka ei ole sellainen, joksi perintätoimistot on perinteisesti mielletty. Meidän uusi ratkaisulähtöinen perintätapamme nimittäin perustuu velallisasiakkaiden auttamiseen sekä yksilölliseen ja ymmärtäväiseen kohteluun. Katso videolta, miten perintä hoituu kaikkien osapuolten kannalta mahdollisimman sujuvasti.

 


 

Perintä osana liiketoiminnan kehittämistä

Yhä useammassa yrityksessä perintä on noussut entistä tärkeämpään rooliin, kun sen vaikutuksia liiketoimintaan on alettu tarkastella lähemmin.

Kun perintä keskittyy velallisasiakkaiden yksilölliseen palvelemiseen, on tällä positiivisia vaikutuksia toimeksiantajan asiakaskokemukseen. Ratkaisulähtöinen perintä parantaa myös tuloksia, mikä nopeuttaa toimeksiantajan kassavirtaa. Lisäksi luotettavan ja ammattitaitoisen yhteistyökumppanin hoitama perintä auttaa toimeksiantajaa vapauttamaan omia resurssejaan ydinliiketoimintansa hoitamiseen ja kehittämiseen.