Bedrägeritextmeddelanden har sänts i OK Indrivnings namn. Bedrägerimeddelandena påminner mycket om de textmeddelanden vi normalt sänder. Om du är osäker på meddelandet du fått, ta kontakt med vår kundtjänst 030 10 5620. Du kan också kontrollera dina skulder och fakturor i MinOK-tjänsten, logga in www.minok.fi.

Tjänster

OK Indrivning är en föregångare inom kundorienterade påminnelse- och inkassotjänster i Finland. Vi hjälper företag att ta hem förfallna fordringar effektivt, utan att kompromissa med kvaliteten.