Usein kysyttyä

Luottotiedot

Mitä kuluja perinnästä aiheutuu?

Kuluttajia koskevassa perinnässä perintäkulut perustuvat lakiin. Perintäkulut eivät voi kasvaa määrättömästi, vaan niille on laissa asetettu tietty kulukatto.

Yritysperinnässä perintäkulut muodostuvat perintätoimiston suorittamista toimenpiteistä ja näihin käytetystä työajasta. Perintäkulut sisältävät muun muassa perittävän rekisteröinnin, maksuvaatimusten laatimisen ja lähettämisen, ilmoittamisen luottotietorekisteriin sekä myös materiaali- ja palkkakulut. Laki saatavien perinnästä 22.4.1999/513 velvoittaa velallista korvaamaan perinnästä velkojalle aiheutuvat kohtuulliset perintäkulut riippumatta siitä, periikö saatavaa velkoja itse vai velkojaa edustava perintätoimisto.