Serviceavbrott i nättjänsterna söndagen den 26.3.2023, mellan ca kl. 12–14: Vi ber er uppmärksamma att vi utför servicearbeten i vår servicemiljö på söndagen den 26.3.2023, mellan 12-14. Under tiden för servicearbetet är våra nättjänster (okperinta.fi, okonline.fi, minok.fi) tillfälligt ur bruk. Vi beklagar möjliga olägenheter detta orsakar.
Vanliga frågor

Allmänt

Vilka kostnader uppstår vid inkasso?

Vid inkasso som gäller konsumentkunder grundas inkassokostnaderna på lagen. Inkassokostnaderna kan inte bli hur stora som helst, utan i lagen bestäms ett tak för dem.

Vid företagsinkasso uppstår kostnader för inkassobyråns åtgärder och arbetstid. Inkassokostnaderna innehåller bland annat registrering, uppgörande och sändande av ett betalningskrav, meddelande till kreditupplysningsregistret samt även material- och lönekostnader. Lagen om indrivning av fordringar 22.4.1999/513 förpliktigar gäldenären att ersätta borgenären för skäliga inkassokostnader oavsett om fordringen indrivs av borgenären själv eller av en inkassobyrå.