Usein kysyttyä

Luottotiedot

Mitä tarkoittaa, kun asia on vireillä käräjäoikeudessa?

Mikäli velkaa ei maksuvaatimuksista huolimatta ole maksettu, voimme lähettää haastehakemuksen käräjäoikeudelle ja pyytää päätöstä velallisen maksuvelvollisuudesta. Vireillä oleva asia tarkoittaa sitä, että käräjäoikeus on ottanut kyseisen asian käsittelyyn.

Kun asia on tullut vireille, saat tästä haastetiedoksiannon. Tiedoksiannon saatuasi sinulla onkin vielä 14 vrk aikaa maksaa velka kokonaisuudessaan tai antaa käräjäoikeudelle vastineesi asiassa, jos olet siitä eri mieltä. Muussa tapauksessa käräjäoikeus antaa asiassa tuomion. Käräjäoikeuden antaman tuomion myötä luottotietoihisi tulee maksuhäiriömerkintä, joka hankaloittaa mm. vuokra-asunnon, lainan ja jopa työpaikan saamista. Seurauksena on myös mahdollinen ulosottomenettely.