Vanliga frågor

Allmänt

Vad innebär det att ett ärende mottagits i tingsrätten?

Om din skuld inte betalas trots betalningskrav, kan vi sända en stämningsansökan till tingsrätten och begära ett beslut om gäldenärens betalningsskyldighet. Att ett ärende mottagits innebär att tingsrätten tagit ärendet i fråga till behandling. 

När ärendet är mottaget, får du en delgivning om stämningen. När du fått delgivningen har du 14 dygn på dig att betala hela skulden eller ge tingsrätten ett svaromål i ärendet, om du är av avvikande åsikt. I annat fall ger tingsrätten en dom i ärendet. Tingsrättens dom innebär en betalningsanmärkning i dina kreditupplysningar, vilket gör det svårare att få till exempel en hyresbostad, ett lån och till och med ett jobb. Påföljden är även eventuellt utsökning.