Usein kysyttyä

Luottotiedot

Mitä tarkoittaa keskeytyspyyntö?

Perinnän keskeytys tarkoittaa sitä, että vapaaehtoinen perintä asiassa lopetetaan. Mikäli velkasi on kokonaisuudessaan erääntynyt, sinulla on oikeus pyytää meitä keskeyttämään perintä. Perinnän keskeyttäminen ei tarkoita perinnän lopettamista, vaan vapaaehtoisten perintätoimien keskeyttämistä ja asian siirtymistä käräjäoikeuteen.

Keskeytyspyyntö tulee aina tehdä kirjallisesti ja voit toimittaa sen meille postitse tai sähköpostitse.  Perinnän keskeytyksen jälkeen vapaaehtoisen perinnän kuluja ei muodostu lisää. Sen sijaan mahdollisesta haastehakemuksesta saattaa aiheutua lisäkuluja, mikäli käräjäoikeus tuomitsee ne maksettavaksesi.

Asiasi ei välttämättä siirry käräjäoikeuteen heti keskeytyspyynnön jälkeen. Jos velkoja niin toivoo, emme siirrä asiaa käräjäoikeuteen lainkaan. Tällöin voit saada edelleen meiltä yhteydenottoja, joissa muistutamme velasta.