Vanliga frågor

Allmänt

Vad innebär begäran om avbrytande?

En begäran om avbrytande innebär att det frivilliga inkassot i ett ärende avbryts. Om din skuld förfallit i sin helhet, har du rätt att begära om avbrytande av inkassot. Att inkassot avbryts innebär inte att inkassot avslutas, utan att de frivilliga inkassoåtgärderna stoppas och ärendet överförs till tingsrätten.

En begäran om avbrytande av inkassot ska alltid lämnas skriftligt och du kan sända den till oss per post eller e-post. E-postadressen finns i brevet vi sänt dig. Efter att inkassot avbrutits uppstår det inte mera kostnader för frivilligt inkasso. Däremot kan en eventuell stämningsansökan orsaka tilläggskostnader, om kostnaderna enligt tingsrättens dom ska betalas.

Ditt ärende övergår inte nödvändigtvis till tingsrätten direkt efter din begäran om avbrytande av inkassot. Om borgenären inte vill att vi överför ditt ärende till tingsrätten, gör vi inte det. Då kontaktas du fortfarande av oss med uppmaningar om att betala din skuld.