Usein kysyttyä

Luottotiedot

Velkani on mennyt ulosottoon, mitä teen?

”Toisin kuin monesti luullaan, me perintätoimistot emme suorita ulosottoa.”

Kun velka on mennyt ulosottoon, on asia siirtynyt ulosottoviranomaisen hoidettavaksi. Ulosottoviranomainen valvoo sekä sinun että velkojan etua. Tavoitteena on, että velka saataisiin hoidettua mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Mikäli velkaa ei makseta ulosottoviranomaisen maksukehotuksesta huolimatta, on edessä palkan, eläkkeen tai muun tulon ja omaisuuden ulosmittaus. Ulosottoviranomaisella on oikeus myydä ulosmitattu omaisuus.

Mikäli velkasi on mennyt ulosottoon, kannattaa sinun olla yhteydessä suoraan asiaa hoitavaan ulosottoviranomaiseen. Tarkista oman alueesi ulosottoviranomaisen yhteystiedot joko saamastasi ulosoton vireilletuloilmoituksesta tai osoitteesta: https://oikeus.fi/ulosotto/fi/index/yhteystiedot/laajattiedot.html