Vanliga frågor

Allmänt

Min skuld har gått till utsökning, vad ska jag göra?

Inkassobyråer sysslar inte med utsökning. Om din skuld har gått till utsökning, handhas ärendet av utsökningsmyndigheten. Utsökningsmyndigheten ser till både dina och borgenärens intressen. Målet är att skulden betalas i ett så tidigt skede som möjligt.

Utsökningen sänder först en betalningsuppmaning om skulden, så att skulden kan betalas utan utsökning. Med utsökningen kan man förhandla om en betalningsplan.

Om skulden inte betalas trots betalningsuppmaningen leder det till utmätning av lön, pension eller annan inkomst och egendom. Utsökningsmyndigheten har rätt att sälja utmätt egendom.

Kontakta utsökningsmyndigheten om din skuld gått till utsökning. Se kontaktuppgifter till utsökningsmyndigheten i ditt område antingen i meddelandet om att utsökningen mottagit ditt ärende eller på rättsväsendets hemsida.