Usein kysyttyä

Luottotiedot

Voinko hoitaa perintäasioita toisen henkilön puolesta?

Kyllä, perintäasioita voi hoitaa esimerkiksi omaisen puolesta, kunhan siihen on kyseisen henkilön antama kirjallinen ilmoitus eli valtakirja.

Valtakirjan voi laatia vapaamuotoisesti. Siinä pitää kuitenkin olla

  • riittävät tiedot valtuuttajan ja valtuutetun tai valtuutettujen yksilöimiseksi: vähintään nimet ja henkilötunnukset
  • tieto siitä, mitä asioita valtuutus koskee
  • tieto siitä, saako valtuutetulle asioiden hoitamiseksi antaa valtuuttajaa koskevia, salassa pidettäviä tietoja (luvan voi antaa esim. etuustietojen ja muiden taloudellista asemaa koskevien tietojen antamiseen)
  • valtuuttajan allekirjoitus, nimenselvennys ja päiväys

Valtakirjan voi toimittaa OK Perintään postitse tai sähköpostilla.

OK Perintä Oy
PL 442
65101 Vaasa
contactcenter@okperinta.fi