Vanliga frågor

Allmänt

Kan jag sköta inkassoärenden för en annan person?

Ja, du kan sköta till exempel en anhörigs inkassoärenden, bara du har ett skriftligt tillstånd av personen i fråga, dvs. en fullmakt. 

En fullmakt kan formuleras fritt. Den ska innehålla 

  • tillräckliga uppgifter för att identifiera den som ger fullmakt och den eller de som får fullmakt: åtminstone namn och personbeteckning
  • i vilka ärenden fullmakten gäller
  • om det är tillåtet att överlåta sekretessbelagda uppgifter om den som ger fullmakten till den som får fullmakten (tillstånd kan ges till exempel för uppgifter om förmåner och övriga uppgifter om den ekonomiska ställningen)
  • underskrift av den som ger fullmakt, namnförtydligande och datum

Fullmakten kan lämnas till OK Indrivning per post eller e-post. E-postadressen finns i vårt brev.

OK Indrivning Ab
PB 442
65101 Vasa