3 perintää koskevaa haastetta talousjohtajille

Parhaimmillaan perintä sujuu niin yrityksen kuin sen asiakkaiden kannalta mahdollisimman avoimesti.

perintätoimisto

 

“Parhaimmillaan perintä sujuu niin yrityksen kuin sen asiakkaiden kannalta mahdollisimman avoimesti.”

 

Perintä on valitettavan pitkään nähty välttämättömänä pahana, jonka kaikkia vaikutuksia liiketoimintaan ei aina ole osattu ottaa edes huomioon. Perintään liittyvät haasteet voivat kuitenkin heijastua niin yrityksen tulokseen kuin asiakastyytyväisyyteenkin. Toisaalta ammattitaitoinen ja asiakaslähtöinen perintäprosessi auttaa sekä yrityksen kassavirran hallinnassa että asiakassuhteiden ylläpitämisessä.

Tarkastellaksemme asiaa hieman lähemmin, listasimme kolme perintään liittyvää haastetta, joita talousjohtajat saattavat kokemuksemme mukaan työssään kohdata.

 

ok perintä

 

1. Rahat eivät tule kassaan ajallaan

Yksi tavanomaisimpia talousjohtajien kohtaamia haasteita on se, rahat tulevat kassaan liian hitaasti. Taustalla saattaa olla monia syitä asiakkaiden hetkellisistä maksuvaikeuksista yrityksen omien tai sen yhteistyökumppaneiden prosessien kankeuteen. Viivästysten lisäksi osa maksusuorituksista saattaa jäädä myös kokonaan saamatta. Luottotappioita ei välttämättä ole määrällisesti paljon, mutta niiden ennustaminen on joka tapauksessa vaikeaa. Hidas kassavirta heijastuu myös yrityksen maksuvalmiuteen.

 

2. Taloushallinnossa on resurssivajetta

Talousjohtajien haasteena voi olla myös taloushallinnossa oleva resurssivaje, jonka vuoksi kaikkia oman ydinliiketoiminnan kannalta kriittisiä toimenpiteitä ei ehditä tekemään ajoissa tai peräti lainkaan. Lisäksi kiire vaikuttaa monesti suoraan myös esimerkiksi henkilökohtaisen palvelun laatuun.

Yllättävän usein syynä on se, että yrityksen oman henkilöstön vastuulla on myös esimerkiksi maksumuistutusten lähettäminen. Tällaisten liiketoiminnan osa-alueiden hoitaminen omin voimin saattaa jossain tapauksissa osoittautua jopa suorastaan kannattamattomaksi. Sisäisten resurssien vapauttamisen lisäksi perintään liittyvien toimenpiteiden ulkoistamisen avulla voidaankin verrattain helposti karsia kuluja ja tehostaa taloushallinnon toimintaa.

 

3. Asiakkaita pitäisi palvella hyvin myös perintätilanteissa

Toisinaan talousjohtajille aiheuttaa päänvaivaa se, kuinka varmistaa hyvä asiakaspalvelu myös silloin, kun asiakkaiden maksusuoritukset ovat myöhässä. Asiakaspalvelu perintätilanteessa onkin yhtä tärkeää kuin muissakin asiakaskohtaamisissa, eikä asiakasta pitäisi unohtaa pelkästään automaattisen, tietokoneen tekemän palvelusuunnitelman varaan.

Vaikka kyse on lähtökohtaisesti hankalasta asiasta, voidaan perintäprosessi parhaimmillaan hoitaa niin yrityksen kuin sen asiakkaiden kannalta mahdollisimman avoimesti.

 

3 ratkaisua perintää koskeviin haasteisiin

Kassavirran nopeuttaminen, resurssivajeen poistaminen ja perinnän asiakaspalvelun kehittäminen ovat asioita, joihin löytyy ratkaisuja. Lisää tietoa näiden haasteiden tunnistamisesta ja ratkaisemisesta löydät “3 ratkaisua perintää koskeviin haasteisiin“ -e-kirjastamme. Voit ladata ilmaisen e-kirjan vaikka saman tien.

Ratkaisuja taloushallinnon haasteisiin