Positiivinen luottotietorekisteri tulee – tätä se vaatii luotonantajalta

Positiivinen luottotietorekisteri avataan 1.4.2024 luotonantajien ja kuluttajien käyttöön. Rekisteristä luotonantaja voi tarkistaa luotonhakijan reaaliaikaiset taloudelliset tiedot ja kuluttaja voi tarkistaa omat rekisteriin ilmoitetut luottonsa.

Pian luotonantajille on tarjolla reaaliaikaista ja ajantasaista tietoa luotonhakijoiden taloudellisesta tilanteesta. Siitä pitää huolen positiivinen luottotietorekisteri, josta hakijan luottokelpoisuuden voi helposti tarkistaa silloin, kun luotonantajalla on laista tuleva velvollisuus siihen. Kuluttajakin saa tietoonsa kaikki omat rekisteriin ilmoitetut luottonsa näppärästi yhdestä paikasta. Lue, mitä luotonantajan tulee tietää positiivisesta luottotietorekisteristä ja miten sen tuloon voi valmistautua.

Mikä on positiivinen luottotietorekisteri?

Positiivinen luottotietorekisteri on Verohallinnon Tulorekisteriyksikön ylläpitämä rekisteri, johon kootaan tiedot yksityishenkilöiden luotoista ja tuloista. Rekisteri avataan luotonantajien ja kuluttajien käyttöön 1.4.2024, mutta luotonantajat ilmoittavat tietoja rekisteriin jo 1.2.2024 alkaen. Luotonantajat ilmoittavat rekisteriin kaikki kuluttajansuojalain mukaiset kuluttajaluotot ja niihin rinnastettavat luotot sekä tiedot luotossa tapahtuvista muutoksista, kuten luottojen lyhennyksistä. Myös yksityishenkilöiden tulot ja etuudet ilmoitetaan rekisteriin.


Tavoitteena on, että rekisteriin ilmoitettujen luottojen tiedot ovat mahdollisimman reaaliaikaiset. Rekisteri on myös todella kattava, sillä sinne ilmoitetaan uusien luottojen lisäksi myös olemassa oleva, vanha luottokanta. Esimerkiksi kaikki kuluttajaluotot, jotka perintätoimisto on vuosien varrella ostanut eri tahoilta, on ilmoitettava rekisteriin .

Rekisteri pienentää luotonmyönnön riskejä ja ehkäisee ylivelkaantumista

Positiivisella luottotietorekisterillä on paljon positiivisia vaikutuksia niin luotonantajiin, kuluttajiin kuin yhteiskuntaankin.

Se helpottaa luotonantajan työtä ja päätöksentekoa, sillä olennainen tieto on saatavilla yhdestä paikasta. Luotonmyönnön riskit pienenevät, kun rekisteristä saa faktat hakijan luotoista ja tuloista. Luottorekisteriotteen tilaaminen on maksullista luotonantajalle.

Myös kuluttaja voi helposti tarkistaa kaikki rekisteriin ilmoitetut luottonsa yhdestä paikasta silloin, kun hän haluaa vaikkapa hakeutua velkajärjestelyyn. Kuluttajalle rekisteriotteen tilaaminen on maksutonta.

Lisäksi kuluttaja voi asettaa itselleen vapaaehtoisen luottokiellon rekisterissä.

Rekisteri siis auttaa kuluttajia oman talouden hallinnassa, kun luottoja myönnetään vain niille hakijoille, jotka pystyvät todennäköisimmin maksamaan ne pois. Näin rekisteri ennaltaehkäisee maksuhäiriömerkintöjen syntymistä ja ylivelkaantumista.

Mikä muuttuu luotonantajien kannalta, kun positiivinen luottotietorekisteri tulee voimaan?

Luotonantajat, joilta perintätoimisto ostaa saatavia

Jos luotonantaja myy saatavansa perintätoimistolle, siirtyy myös tietojen ilmoitusvelvollisuus perintätoimistolle. Luotonantajan on kuitenkin ilmoitettava saatavan siirrosta velkojan vaihtuessa positiiviseen luottotietorekisteriin.

Kaikki kuluttajansuojalain mukaiset kuluttajaluotot tulee ilmoittaa rekisteriin. Myös luottoon mahdollisesti tulevista muutoksista pitää raportoida säännönmukaisesti, kunnes luotto on maksettu. Raportoitavia muutoksia ovat esimerkiksi maksutapahtumat, luoton päättyminen, luoton siirto uudelle velkojalle sekä jos luotto on osana velkajärjestelyä. Kun saatava siirtyy perintätoimistolle, luotonantajan on viipymättä poistettava kyseinen luotto luottotietorekisteristä ja ilmoitettava luotto siirretyksi. Luoton päättämisilmoituksen jälkeen ilmoitusvelvollisuus siirtyy perintätoimistolle.

Luotonantajat, joiden lukuun perintätoimisto hoitaa saatavien perintää (asiamiesperintä)

Jos perintätoimisto hoitaa saatavien perintää luotonantajan lukuun, ilmoitusvelvoite luottotietorekisteriin ei koske perintätoimistoa, vaan luotonantajan tulee itse ilmoittaa luottoja koskevat tiedot ja muutokset luottotietorekisteriin lain asettamien määräaikojen puitteissa.

Ilmoitusvelvoite alkaa helmikuussa – aloita valmistautuminen jo nyt

Luotonantajien on ilmoittauduttava ilmoitusvelvolliseksi sekä tietojen saajaksi Verohallinnon Tulorekisteriyksikölle sekä noutaa itselleen varmenne, jota tarvitaan tietojen ilmoittamiseen sekä hyödyntämiseen. Raportointi Verohallinnolle tulee olemaan säännöllistä, joten raportointi kannattaa automatisoida.

Luotonantajia koskeva ilmoitusvelvoite kuluttajaluottojen ja niihin rinnastettavien luottojen osalta alkaa 1.2.2024.

Luottotietorekisterin tietojen hyödyntäminen alkaa 1.4.2024, jolloin kuluttaja itse tai luotonantaja voi kysyä luoton tietoja rekisteristä edellyttäen, että luotonantajalla on lain mukaan oikeus hyödyntää tietoja.

Vuonna 2025 positiivinen luottotietorekisteri tulee laajenemaan. Tällöin rekisteriin ilmoitetaan myös muille yksityishenkilöille kuin kuluttajille, esimerkiksi toiminimille myönnetyt luotot.