Analytiikka osana kokonaisvaltaista saatavan hallintaa

Onko myyntilaskujesi hallinnointi vain laskujen lähettämistä ja reskontran valvontaa? Analytiikan avulla voit siirtää pääpainon tärkeimpään: asiakaskokemukseen.

Mikko Toivonen ja Mikael Kuivalainen.

Viimeisen vuosikymmenen aikana perintäala on ottanut merkittäviä harppauksia eteenpäin sekä yhteistyön laajuuden että tarjolla olevien palvelukokonaisuuksien osalta.

Alamme viestinnässä puhutaan paljon laskun elinkaaren kokonaisvaltaisesta hallinnasta. Sen perusidea on, että yritys ulkoistaa laskutuksen, reskontran hoitamisen sekä perintäpalvelut yhteistyökumppanin huolehdittavaksi. Myös me OK Perinnässä tarjoamme kyseistä toimintamallia, koska sen hyödyt yrityksille ovat helposti perusteltavissa ja todennettavissa.

Tällainen yhteistyö säästää toimeksiantajamme resursseja vähentämällä saatavienhallintaan liittyviä työtehtäviä. Samalla koko laskun elinkaari pysyy helpommin hallittavana sekä läpinäkyvänä kaikissa vaiheissa. Laskun elinkaaren kokonaisvaltaisessa hallinnassa on kuitenkin tällä hetkellä yksi selkeä heikkous: fokus on laskussa, ei asiakkaassa.

Oikea fokus analytiikan avulla

Meidän mielestämme päähuomion tulisi ehdottomasti olla laskutettavassa asiakkaassa. Haluamme tarjota heidän yksilöllisiin tarpeisiinsa sopivaa palvelua: esimerkiksi mahdollisuuden laskun joustavaan maksamiseen. Samalla haluamme kuitenkin säilyttää perinteisen laskun elinkaaripalvelun vahvuudet.

Yksilöllisten tarpeiden huomioiminen edellyttää kokemukseen perustuvaa tietoa, jota analysoimalla voimme tehdä päätelmiä. Näitä päätelmiä hyödyntäen pyrimme ottamaan yksilön tarpeet huomioon mahdollisimman hyvin.

Analytiikka tukee jokapäiväistä toimintaa niin, että aiemmin satunnaisesti tai kokemustietoon pohjautuen tehdyt päätökset ovatkin nykyään tiedolla tuettuja päätöksiä. Rakentamalla laadukkaita koneoppimista hyödyntäviä malleja pystymme tehostamaan, tasavertaistamaan ja nopeuttamaan lähes kaikenlaista päätöksentekoa.

Kaikki perintäprosessinkin eri vaiheet hyötyvät automatisoinnista. Tämä mahdollistaa ajankäytön kaikkein tärkeimpään: asiakkaaseen.

Näin analytiikka parantaa asiakaskokemusta käytännössä

Analytiikka auttaa meitä esimerkiksi valitsemaan parhaan hetken ottaa yhteys asiakkaaseen. Kontaktien ajoittaminen tehokkaasti on vain yksi esimerkki analytiikasta, jolla voidaan tukea arkipäiväistä toimintaamme. Kaikessa meidän toiminnassamme on tavoitteena löytää ratkaisuja, jotka tuovat lisäarvoa sekä toimeksiantajillemme että asiakkaillemme.

Toinen esimerkki tällaisesta ratkaisusta on maksusuunnitelman laatiminen. Vaikka tavoitteenamme on periä koko velka toimeksiantajallemme, todellisuudessa kaikkien asiakkaidemme ei aina ole mahdollista maksaa velkaa kerralla, erityisesti kun on kyse suuremmista saatavista. Tällöin joustava maksusuunnitelma on oiva ratkaisu sekä toimeksiantajalle että asiakkaalle.

Maksusuunnitelman avulla asiakas maksaa tietyn lyhennyksen velkaansa joka kuukausi. Kun maksusuunnitelma on voimassa, perintäprosessi ei etene. Maksusuunnitelman laatimisessa voimme hyödyntää analytiikka, erityisesti koneoppimisen kautta luotuja malleja. Tekoälyn avulla voidaan ennustaa, minkälainen maksusuunnitelma olisi paras ratkaisu.

Tekoälyn avulla parempi tulos kaikille osapuolille

Tekoäly on tällä hetkellä hyvin trendikäs sana, jonka yhteydessä lupaukset ovat suuret ja tulokset epävarmat. OK Perinnässä olemme kuitenkin huomanneet, että hyödyntämällä uusinta tekoälyteknologiaa arjen käytännön haasteiden ratkaisemisessa pystymme luomaan merkittävää lisäarvoa asiakkaillemme, toimeksiantajillemme ja meille itsellemme. Kaikki voittavat.

Mikko Toivonen
Myyntipäällikkö

Mikael Kuivalainen
Head of Analytics and BI