Ihmiset ovat meidän työmme keskipisteessä

Työntekijämme ovat tärkein voimavaramme. Siksi tuemme heitä monin tavoin, jotta he voisivat olla hyviä työssään ja tuottaa erinomaisia perintäpalveluita. Lue HR-johtajamme Terhi Raskun blogista, millainen työyhteisö OK Perintä on.

HR-johtaja Terhi Rasku.

Oma taipaleeni OK:laisena alkoi jo 13 vuotta sitten. Tiiviin ja mukavan työyhteisön ja monipuolisen toimenkuvan ansiosta aika on mennyt nopeasti – itse asiassa OK Perinnän Vaasan toimisto on alusta asti tuntunut kuin toiselta olohuoneelta.

Viihdyn OK:lla hyvin siksi, että työ vastaa arvojani. Tämä saattaa kuulostaa nurinkuriselta, sillä perintäalalla on edelleen huono maine. OK Perintä on sitoutunut kohtaamaan asiakkaat inhimillisesti ja etsimään aina parhaan mahdollisen ratkaisun heidän tilanteisiinsa. Myös toimeksiantajamme jakavat saman arvomaailman. Olemme tavallisia ihmisiä, joiden tehtävänä on auttaa toisia ihmisiä perintä- ja talousasioiden kanssa.

Inhimillisyys näkyy OK Perinnällä myös työyhteisöön panostamisena

Kukapa voisi hoitaa työnsä hyvin, ellei saisi siihen tarvittavia eväitä. Meillä jokainen uusi työntekijä saa aloittaessaan kattavan perehdytyskoulutuksen. Varmistamme myös työntekijöidemme osaamisen kehityksen tarjoamalla syventäviä koulutuksia. Mietimme HR-tiimini kanssa jatkuvasti, millä alueella lisäosaaminen voisi olla tarpeen.

Lisäksi emoyhtiömme B2 Impact (aikaisemmin B2Holding) lanseerasi vuoden vaihteessa virtuaalisen oppimisalustan. Pakollisten kurssien lisäksi alustalta löytyy reilusti vapaavalintaisia kursseja mm. hyvinvointiin, uneen ja palautumiseen liittyen. Näitä työntekijämme voivat suorittaa oman kiinnostuksensa mukaan työajalla tietyn tuntimäärän vuodessa.

Tarvittavan tietotaidon tarjoamisen lisäksi OK:lla pidetään huolta hyvinvoinnista. Meillä on useita liikkumiseen ja yksilön hyvinvointiin liittyviä etuja, vapaa-ajan tapaturmavakuutus ja jopa hammashuollon kattava työterveys. Teemme myös työterveyskumppanimme kanssa tiivistä yhteistyötä työssä jaksamisen eteen. Keskustelemme avoimesti työn kuormittavuudesta jo työpaikalla ja puutumme tilanteeseen, jos taakkaa alkaa olla liikaa.

Mistä työn mielekkyys muodostuu?

Teettämiemme kyselyiden mukaan työn ja vapaa-ajan balanssi on kaikkein merkityksellisintä työntekijöillemme. Huolehdimme johtoa myöten siitä, että pidämme vapaat vapaina ja lataamme silloin akkujamme. Olemme saaneet paljon kiitosta myös joustavuudesta. OK:laisilla on käytössään liukuva työaika, joka mahdollistaa työ- ja vapaa-ajan yhdistämisen.

Mielekäs työnkuva on suuri tekijä työssä viihtymisessä. Varmistamme, että esihenkilömme ovat kyvykkäitä ja oikeudenmukaisia esihenkilötyössään ja tarjoamme heille runsaasti koulutusta. Meidän henkilöstömme on omatoimisesti koonnut työyhteisön kultaiset säännöt – OK Golden Rules – joita noudatamme arjessa.

Hyvä yhteishenki huomataan

Ennen kaikkea meillä on rento ja avoin meininki tehdä töitä yhdessä. Hierarkia on vain näennäistä: kuka tahansa voi jutella kenelle tahansa, tai vaikka mennä koputtamaan toimitusjohtajamme ovelle. Monet asiakkaammekin ovat toimistollamme vieraillessaan huomanneet, että meillä on poikkeuksellisen hyvä ilmapiiri!

Vaikka olemme koronapandemian aikana tavanneet virtuaalisesti, kaipaamme jo kovasti naurua toimiston käytävillä, ex-tempore -aamupaloja, tiimipäiviä, vapun munkkikahveja ja henkilökuntayhdistyksemme OK Kaverin järjestämiä rientoja työajan ulkopuolella. Toivottavasti voimme taas pian palata yhteisiin tapaamisiin!

Meillä on työyhteisö, johon on ilo kuulua. Kiitos siitä kuuluu johdolle, joka haluaa parasta työntekijöille, luovalle HR-tiimille, joka tuo ideat käytäntöön ja erityisesti jokaiselle työntekijälle, joka kantaa kortensa kekoon joka päivä.

Terhi Rasku
HR-johtaja