Kaksi tavallista syytä rahoitusyhtiön hitaalle kassavirralle

Maksukäyttäytymisen ennakointi on usein haastavaa.

perintätoimisto

 

“Maksukäyttäytymisen ennakointi on usein haastavaa.”

 

Etenkin perinteisen pankkisektorin ulkopuolella toimivat rahoitusyhtiöt joutuvat kohtaamaan monia haasteita kilpailun kiristyessä ja jatkuvien muutoksien ravistellessa alaa. Toisaalla blogissamme olemmekin käsitelleet mm. omien resurssien keskittämistä omaan ydinliiketoimintaan sekä tuottavuuden parantamista markkinointikustannuksia kasvattamatta.

Hidas kassavirta on kuitenkin aihe, johon on syytä paneutua vielä hieman tarkemmin. Pitkä yhteistyö alan toimijoiden kanssa onkin osoittanut meille, että rahoitusyhtiön kassavirran hallintaa voidaan tehostaa etenkin kahteen osa-alueeseen keskittymällä.

 

ok perintä

 

Maksujen myöhästyminen

Rahoitusyhtiöiden kassavirran hitaus johtuu yleensä siitä, että asiakkailta saatavien maksusuoritusten saapuminen kestää toivottua pidempään. Maksujen viivästyminen puolestaan johtuu monesti yksinkertaisesti siitä, että asiakas ei ole maksanut laskua ajallaan.

Käytännössä tämä saattaa merkitä sitä, että asiakkuuksien valintaan ei ole kiinnitetty riittävästi huomiota. Vääränlaiset asiakkaat ovatkin merkittävä uhka kassavirran tehokkaalle hallinnalle. Oikeiden asiakkaiden valintaan panostaminen on keino parantaa myös kassavirtaa, mutta asiaa hankaloittaa esimerkiksi positiivisen luottorekisterin puuttuminen.

Asiantunteva yhteistyökumppani voi osaltaan auttaa rahoitusyhtiötä antamalla oman näkemyksensä luotonhakijoiden maksukyvyn arviointiin. Myös me OK Perinnässä pyrimme mahdollisuuksien mukaan tukemaan toimeksiantajiamme tälläkin osa-alueella.

Toisaalta maksusuoritusten viivästymiseen voivat olla syynä myös rahoitusyhtiön tai sen yhteistyökumppaneiden liian hitaat laskutus-, muistutus-, tai perintäprosessit. Saavutettujen tulosten myötä olemmekin saaneet huomata käytännössä tehokkaiden ja asiakasystävällisten prosessien positiivisen vaikutuksen myös asiakkaidemme kassavirtaan.

 

Saatavien tuotto

Ongelmia rahoitusyrityksen kassavirrassa voi esiintyä huolimatta siitä, miten huolellisesti asiakkuuksien valintaan keskitytään, sillä asiakkaiden maksukäyttäytymisen ennakointi on etenkin rahoitusyhtiön käytössä olevilla työkaluilla haastavaa. Lisäksi yllättävät tilanteet voivat hetkellisesti vaikuttaa asiakkaiden maksukykyyn.

Viivästyneet maksut tulisi saada maksuun mahdollisimman nopeasti, jotta niiden vaikutus kassavirtaan jäisi mahdollisimman vähäiseksi. Erääntyneiden saatavien myyminen ratkaisee usein ongelman, mutta miten rahoitusyhtiö voi varmistaa parhaan tuoton saatavilleen? Entä mitä muita keinoja kassavirran nopeuttamiseksi on tarjolla? Vastaukset löydät kokoamastamme e-kirjasta, jonka voit ladata veloituksetta sähköpostiisi vaikka saman tien!

 

3 tapaa vauhdittaa rahoitusyhtiön kassavirtaa