Lainsäädäntö aiheuttaa epävarmuutta lainanantajille

Yksi suurimmista haasteista koskee lainanhakijoiden arviointia.

lainsäädäntö

 

“Yksi suurimmista haasteista koskee lainanhakijoiden arviointia.”

 

Rahoitusalan toimintaa säännellään Suomessa tarkasti lainsäädännöllä, joka on laaja ja jatkuvasti uudistuva kokonaisuus. Tämä voi aiheuttaa haasteita rahoitusyhtiöiden toiminnalle, sillä lainsäädännön muutoksissa on pysyttävä jatkuvasti ajan tasalla ongelmien välttämiseksi.

Rahoitusalan lainsäädäntö saattaa toisinaan olla myös epäselvää ja tulkinnanvaraista, mikä aiheuttaa kysymyksiä siitä, voiko kirjoitettuun lakiin täysin luottaa. Tästä johtuva epävarmuus voi puolestaan tehdä rahoitusyhtiön liiketoiminnan ennakoitavuudesta haastavaa. Lainsäädännön tunteva yhteistyökumppani onkin monessa tapauksessa rahoitusyhtiöille arvokas tuki.

 

ok perintä

 

Suomessa ei ole positiivista luottorekisteriä

Eräs tärkeimmistä rahoitusalan lainsäädäntöön liittyvistä haasteista koskee lainanhakijoiden arviointia. Rahoitusyhtiöiden toiminnan tuloksellisuuden kannalta lainanhakijoiden maksukyvyn luotettava arviointi on ensiarvoisen tärkeää. Suomesta kuitenkin puuttuu vielä positiivinen luottorekisteri, josta lainanantaja voisi tarkistaa kaikki henkilöllä olevat lainat ja tulot reaaliaikaisesti.

Tällä hetkellä maksukykyä voidaan arvioida ainoastaan tarkistamalla negatiivinen luottorekisteri eli asiakkaan maksuhäiriömerkinnät. Tämä rekisteri ei kuitenkaan välttämättä ole ajan tasalla, sillä merkinnän saaminen on useita kuukausia kestävä prosessi. Niinpä useimmat luottopäätökset perustuvat reaaliaikaisen ja täsmällisen datan sijaan erilaisiin profilointeihin, viivellä saapuviin maksuhäiriötietoihin, lainanhakijan itse antamiin tietoihin ja osin myös luottamukseen.

Positiivisen luottorekisterin puuttuminen näyttäytyy osin korkeampina luottokustannuksina ja toisaalta ilman sitä tehdyt luottopäätökset lisäävät luotonantajien kustannuksia ja taloudellisissa vaikeuksissa olevien henkilöiden velkataakkaa. Meillä OK Perinnässä on laaja asiantuntemus analytiikan hyödyntämisestä. Näkemyksemme ja kokemuksemme ovat myös asiakkaidemme käytettävissä esimerkiksi mietittäessä keinoja entistä parempien luottopäätösten aikaan saamiseksi.

 

Asiantuntemusta rahoitusalan lainsäädännön haasteisiin

Rahoitusyhtiöt voivat hyödyntää asiantuntemustamme myös monissa muissa alati muuttuvaan lainsäädäntöön liittyvissä haasteissa. Kokosimme aiheesta e-kirjan, jossa käymme läpi mm. erilaisia lainsäädännön tuomia haasteita ja ratkaisuja niiden selvittämiseen. Voit ladata e-kirjan veloituksetta sähköpostiisi vaikka saman tien.

 

3 tapaa vauhdittaa rahoitusyhtiön kassavirtaa