Maksuhäiriömerkintä on syytä ottaa vakavasti

Perintä yhdistyy vielä tiukasti monen mielessä maksuhäiriömerkintään ja luottotietojen menettämiseen. Perintätoimiston yhteydenotto ei kuitenkaan tarkoita sitä, että perintätoimisto pyrkisi aiheuttamaan asiakkailleen näitä merkintöjä. Todellisuudessa asia onkin täysin päinvastoin, sillä perintätoimistona tehtävänämme on auttaa asiakkaitamme löytämään ratkaisuja velkojen hoitamiseen, jotta maksuhäiriömerkinnöiltä välttytäisiin. Perintätoimiston tehtävä on auttaa välttämään maksuhäiriömerkinnän syntyminen. Koska maksuhäiriömerkintä kuitenkin edelleen herättää paljon kysymyksiä, […]

Perintä yhdistyy vielä tiukasti monen mielessä maksuhäiriömerkintään ja luottotietojen menettämiseen. Perintätoimiston yhteydenotto ei kuitenkaan tarkoita sitä, että perintätoimisto pyrkisi aiheuttamaan asiakkailleen näitä merkintöjä. Todellisuudessa asia onkin täysin päinvastoin, sillä perintätoimistona tehtävänämme on auttaa asiakkaitamme löytämään ratkaisuja velkojen hoitamiseen, jotta maksuhäiriömerkinnöiltä välttytäisiin.

Perintätoimiston tehtävä on auttaa välttämään maksuhäiriömerkinnän syntyminen.

Koska maksuhäiriömerkintä kuitenkin edelleen herättää paljon kysymyksiä, keräsimme tähän tärkeimmät tiedot aiheesta. Ja vaikka emme haluakaan asialla pelotella, on todettava että maksuhäiriömerkintä on syytä ottaa vakavasti, sillä sen vaikutukset omaan elämään voivat olla yllättävän suuret.

Maksuhäiriömerkintä vaatii useimmiten käräjäoikeuden päätöksen

Kuten sanottua, pelkkä perintäkirjeen saaminen ei siis aiheuta maksuhäiriömerkintää. Maksuvaatimuksen saaneet asiakkaat ovat meillä vapaaehtoisessa perinnässä, jonka aikana pyrimme löytämään sopivan tavan hoitaa velka. Jos velkaa ei kuitenkaan tämän vaiheen aikana maksa tai sovi kanssamme esimerkiksi maksusuunnitelmasta, siirtyy asia käräjäoikeuteen oikeudelliseen perintään.

Kun asia tulee vireille käräjäoikeudessa, saa asiakas tästä haastetiedoksiannon. Mikäli velkaa ei tässäkään vaiheessa makseta, antaa käräjäoikeus tuomion. Itse maksuhäiriömerkintä tulee tuomiosta ja sen myötä asia voi edetä myös ulosottoon. Maksuhäiriömerkinnän luottotietoihin saakin siis vasta ns. oikeudellisen perinnän seurauksena.

On myös hyvä ottaa huomioon, että maksuhäiriömerkinnän voi saada myös ulosoton seurauksena. Tässäkään tapauksessa pelkkä ulosottoon joutuminen ei aiheuta maksuhäiriömerkintää luottotietoihin, mutta varattomaksi toteamisesta merkintä seuraa. Tietyissä poikkeustapauksissa maksuhäiriömerkinnän voi saada myös ilman käräjäoikeuden päätöstä tai ulosottoa. Näin voi käydä, jos esimerkiksi kulutusluoton jättää maksamatta yli 60 päivän ajaksi. Tällöin tosin luottosopimuksessa on oltava maininta mahdollisesta maksuhäiriömerkinnästä ja lisäksi asiakasta on muistutettava asiasta hyvissä ajoin etukäteen, jotta tällä on mahdollisuus maksaa saatava ja estää maksuhäiriömerkinnän syntyminen.

Maksuhäiriömerkintä voi vaikeuttaa elämää

Puhekielessä maksuhäiriömerkinnästä puhutaan monesti luottotietojen menettämisenä. Luottotietoihin tuleva maksuhäiriö ei välttämättä vaikuta elämään heti saman tien mitenkään, mutta tulevaisuudessa se voi estää tai vaikeuttaa monia asioita luoton saamisesta puhelinliittymän hankintaan. Niinpä kannattaakin aina pyrkiä löytämään asioihin ratkaisu jo ennen mahdollista maksuhäiriömerkintää.

Mikäli luottotiedoissa on maksuhäiriömerkintä, on esimerkiksi luottokortin hankkiminen todella vaikeaa. Myös lainan saaminen tai ostosten tekeminen laskulla tai osamaksulla voi olla haastavaa. Myös moni vuokranantaja tarkistaa hakijan luottotiedot ennen asunnon vuokraamista. Maksuhäiriö voi olla este myös vaikkapa vakuutuksia ostettaessa tai jossain tapauksissa jopa työpaikkaa haettaessa.

Aina maksuhäiriömerkintä ei suoraan estä esimerkiksi jonkin palvelun hankkimista, mutta osa toimijoista vaatii ennakkomaksua henkilöiltä, jotka ovat menettäneet luottotietonsa.

Maksuhäiriömerkintä pysyy luottotiedoissa, vaikka velka olisi maksettu

Julkisuudessa on jo jonkin aikaa ollut keskustelua siitä, että maksuhäiriömerkinnän tulisi poistua luottotiedoista kun velka on kokonaan maksettu. Toistaiseksi ei kuitenkaan näin ole, vaan maksuhäiriömerkintä, joka on aiheutunut käräjäoikeuden tuomiosta tai ulosotosta, näkyy luottotiedoissa 2–4 vuotta, vaikka velka olisi maksettu.

Mikäli velka maksetaan kokonaisuudessaan, eikä uusia merkintöjä ilmene, poistuu maksuhäiriömerkintä kahden vuoden kuluttua. Uudet merkinnät puolestaan saavat aikaan sen, että edellinen merkintä pysyy asiakkaan rekisterissä neljä vuotta. Lisäksi joissakin tilanteissa maksuhäiriömerkinnän kestoa voi lyhentää se, että velka on kokonaisuudessaan maksettu. Lisäksi velan maksamalla, voi maksuhäiriömerkinnän yhteyteen pyytää ns. ref-merkintää.

Ref-merkintä ja maksuhäiriömerkintä

Ref-merkintä tarkoittaa referenssimerkintää luottotiedoissa näkyvän maksuhäiriön yhteydessä. Ref-merkintä kertoo, että se velka, josta maksuhäiriömerkintä on aiheutunut, on kokonaan maksettu.

Ref-merkintä ei ilmesty maksuhäiriömerkintään automaattisesti, vaikka velan maksaisi kokonaisuudessaan, vaan sitä on pyydettävä kirjallisesti. Jotta ref-merkintä hyväksytään, on sitä haettaessa pystyttävä esittämään selvitys velan maksamisesta. Mikäli asiakkaallamme on maksuhäiriömerkintä meillä perinnässä olleesta velasta, jonka tämä on kokonaan maksanut, voimme pyynnöstä ilmoittaa ref-merkinnän lisäämisestä luottotietorekisterin ylläpitäjälle. Ref-merkintä vaatii luotettavan ilmoituksen velan maksamisesta ja meiltä asiakkaamme saavat sen ilmaiseksi.

Vaikka ref-merkintä vaatiikin hieman vaivannäköä, on siitä myös hyötyä. Ref-merkintä kertoo luotonantajille, että maksuhäiriömerkinnän aiheuttanut velka on hoidettu ja niinpä luoton saaminen on tapauskohtaisesti mahdollista myös maksuhäiriömerkinnästä huolimatta. Tietyissä tapauksissa ref-merkintä saattaa myös nopeuttaa maksuhäiriömerkinnän poistumista luottotiedoista.

Maksuhäiriömerkintä ei näy kaikille

Luottotiedoissa oleva maksuhäiriömerkintä ei ole julkisesti esillä missään, vaan siitä voivat saada tiedon vain ne henkilöt tai yritykset, jotka tarkastavat luottotietoja. On myös hyvä muistaa, että luottotietoja ei saa tarkastaa ilman lainmukaista perustetta tai antamaasi suostumusta. Lisäksi luottotietojen tarkastamisesta jää aina luottorekisterin ylläpitäjälle merkintä, josta käy ilmi kuka tietoja on katsonut ja mitä tarkoitusta varten.

Hyväksyttyjä syitä luottotietojen tarkistukseen ovat mm. luoton myöntäminen, vuokrasopimuksen laatiminen, takaus, työntekijän tai työnhakijan arviointi ja perinnän suunnittelu.

Työnantajalla ei pääsääntöisesti ole oikeutta tarkastella työntekijöidensä luottotietoja. Poikkeuksen muodostavat sellaiset työtehtävät, joissa toimiminen edellyttää erityistä luotettavuutta ja jotka tarjoavat mahdollisuuden saavuttaa laitonta taloudellista hyötyä. Työnhakijan luottotietojen tarkistaminen on sallittua monissa tilanteissa avoimesta työtehtävästä riippuen. Tällaisia voivat olla esimerkiksi työtehtävät, joihin kuuluu luottojen myöntäminen tai taloudellisten hankintojen tekeminen. Toisaalta myös vartiointitehtävät tai valvomaton työskentely yksityiskodeissa (esim. siivous) voi olla edellytys työntekijän luottotietojen tarkistamiselle.