Miten ennustaa luottotappioiden vaikutus tulokseen?

Rahoitusalalla luottotappioilta ei voi välttyä, mutta niiden käsittelyyn on keinoja.

luottotappio

 

“Rahoitusalalla luottotappioilta ei voi välttyä, mutta niiden käsittelyyn on keinoja.”

 

Luottotappioiden käsittely on usein haastaavaa, sillä niiden määrä vaihtelee jatkuvasti yleisestä taloudellisesta tilanteesta ja lainansaajien muuttuvasta maksukyvystä johtuen. Vaikka lainansaajan maksukyky on etukäteen arvioitu hyväksi, saattaa taloudellinen tilanne muuttua laina-aikana.

Rahoitusalalla luottotappioilta ei voi kokonaan välttyä, joten niiden huomiointi kirjanpidossa ja tuloslaskelmassa onkin todella tärkeää. Toisaalta koska luottotappioiden määrää on hankala arvioida etukäteen, on myös niiden vaikutusta tulokseen vaikea ennustaa. Luottotappioiden käsittelyyn on kuitenkin olemassa keinoja, joiden ansiosta niiden vaikutus tulokseen voidaan ennustaa luotettavammin.

 

ok perintä

 

Saatavien myymisestä varmuutta tuloksen ennustamiseen

Luottotappioiden vaikutusten arviointiin liittyy useita haasteita. Sen lisäksi, että lainansaajan maksukyky saattaa perinnän aikana vaihdella, on viranomaisten toiminnassa usein viiveitä ja toisaalta lopullisen luottotappiokirjauksen ajankohtakin voi vaihdella. Luottotappioihin myös suhtaudutaan eri tavalla kirjanpidossa ja verotuksessa.

Meillä OK Perinnässä on pitkä kokemus luottotappioista. Olemmekin huomanneet, että juuri ennustamisen vaikeudesta johtuen toimiva tapa luottotappioden käsittelyyn on erääntyneiden saatavien myyminen perintäyhtiölle.

Saatavat voidaan myydä perintäyhtiölle myös ns. jatkuvana kauppana heti saatavan eräännyttyä. Näin saadaan varmuus siitä, mikä lopullisen luottotappion määrä tulee olemaan. Tämän ansiosta luottotappioiden määrä on tiedossa nopeammin ja tuloksen ennustettavuus paranee, koska lopullisten luottotappioiden määrä voidaan määrittää jo luottoja myytäessä. Näin luottotappiot voidaan myös alaskirjata viiveettä, eikä taseen paikkansapitävyyttä tarvitse miettiä.

 

Asiantuntemusta luottotappioiden käsittelyyn

Saatavien myyminen ei kuitenkaan ole ainoa keino, jolla luottotappioista voidaan päästä eroon tehokkaasti. Me OK Perinnässä tiedämme, mitä luottotappioiden käsittelyssä kannattaa ottaa huomioon. Kokosimme aiheesta e-kirjan, jossa käymme läpi erilaisia tilanteita ja ratkaisuja luottotappioiden poistamiseen. Voit ladata e-kirjan veloituksetta sähköpostiisi vaikka saman tien.

 

3 tapaa vauhdittaa rahoitusyhtiön kassavirtaa