Näin yksityishenkilö voi hakea apua haastavaan taloustilanteeseen

Päivitetty 22.5.2023

Kun postilaatikosta löytyy perintäkirje, saattaa moni säikähtää tai jopa hävetä tilannetta. Tähän ei kuitenkaan ole mitään syytä, sillä näin voi käydä jokaiselle meistä. Perintätoimiston kanssa asiointia ei kannata myöskään jännittää, sillä esimerkiksi me täällä OK Perinnässä olemme ihan tavallisia ihmisiä ja haluamme auttaa asiakkaitamme selviämään veloistaan mahdollisimman nopeasti.

Oma aktiivisuus on tärkeää

Tilanne voi tuntua erityisen haastavalta, etenkin jos velkoja on useita ja perintäkirjeitäkin on saapunut usealta eri perintätoimistolta. Koskaan ei kuitenkaan ole liian myöhäistä asioiden selvittämiseen ja mielestämme tärkeintä on tarttua toimeen, eikä pyrkiä lakaisemaan asioita maton alle.
 

“Apua kannattaa rohkeasti pyytää, jos rahahuolista ei enää yksin selviä.”

Aina ensiksi asioista kannattaa pyrkiä sopimaan velkojan ja perintätoimiston kanssa. Kun omalla toiminnallaan osoittaa, että halua velkojen hoitamiseen löytyy, on joustoa helpompi odottaa myös vastapuolelta. Toisaalta perintätoimistoillakin keinot ovat rajalliset, joten niinpä olemme koonneet tähän erilaisia tahoja, joista voi olla apua haastavasta taloustilanteesta selviämiseen.

Oikeusaputoimiston talous- ja velkaneuvonta 

Jos maksuongelmat alkavat vaikuttaa ylitsepääsemättömiltä, on valtion oikeusaputoimiston talous- ja velkaneuvonta se taho, jonka puoleen kannattaa ensimmäisenä kääntyä. Voit ottaa yhteyttä mihin tahansa oikeusaputoimistoon kotikunnastasi riippumatta.

Oikeusaputoimiston talous- ja velkaneuvonnan puoleen voi kääntyä sekä yksityishenkilö että pienyrittäjä. Sen tarkoitus on löytää ratkaisu velkojen hoitamiseksi. Velkaneuvonta on maksuton palvelu.  

Palvelu auttaa velallisasiakasta saamaan paremman käsityksen siitä, miten paljon velkaa on yhteensä ja missä vaiheessa eri velat ovat. Lisäksi selvitetään velallisasiakkaan maksukyky eli se, paljonko velkoja on realistisesti mahdollisuus esimerkiksi kuukaudessa lyhentää muiden pakollisten menojen jälkeen. Oikeusaputoimiston velkaneuvoja auttaa kokonaistilanteen hahmottamisessa ja ehdottaa tilanteeseen parhaiten soveltuvaa ratkaisua.

Oikeusaputoimistojen talous- ja velkaneuvonnan yhteystiedot löydät Oikeusministeriön sivuilta.  

Talousneuvola

Talousneuvola on uusi, matalan kynnyksen palvelu, joka toimii ilman ajanvarausta. Voit pohtia tilannettasi, saada neuvoja ja kartoittaa vaihtoehtojasi useiden eri ammattilaisten kanssa. Oikeusaputoimistojen talous- ja velkaneuvonta on yksi Talousneuvolan asiantuntijoista.

Tutustu Talousneuvolaan täällä.

Takuusäätiö

Taloushuoliin voi hakea maksutonta apua myös Takuusäätiöstä. Kyseessä on valtakunnallinen järjestö, joka auttaa ylivelkaantuneita sekä muuten taloudellisesti haastavaan tilanteeseen joutuneita. Takuusäätiön puoleen voi kääntyä olipa taloushuolia sitten itsellä tai jollakulla läheisellä.

Takuusäätiön kanssa maksuongelmista ja rahahuolista voi puhua puhelimessa tai chatissa, joka löytyy Takuusäätiön nettisivuilta. Nettisivuillla voi lukea myös ihmisten tarinoita siitä, miten he ovat joutuneet haastaviin taloudelliseen tilanteisiin ja miten niistä on lopulta selvitty.

Arvokkaiden neuvojen lisäksi Takuusäätiö tarjoaa velkaantuneille myös takauksia sekä pienlainoja. Takausta on mahdollista hakea pankista haettavaan järjestelylainaan, mikäli lainan avulla on mahdollista selviytyä haastavasta tilanteesta esimerkiksi yhdistämällä velat yhdeksi lainaksi.

Takuusäätiön pienlaina on puolestaan tarkoitettu välttämättömiin hankintoihin tai menoihin, joita voivat olla esimerkiksi vuokra-asunnon takuusumma tai vaikkapa auton korjauskustannukset. Lainan korko on kiinteä eikä siihen liity mitään muita kuluja.

Takuusäätiön palveiluista voi lukea lisää täällä.

Kuntien sosiaaliset luotot

Asuinpaikasta riippuen yksi keino saada apua velkojen tai laskujen maksuun ovat kuntien myöntämät sosiaaliset luotot. Tällä hetkellä sosiaalista luottoa myöntää noin 30 kuntaa ja Suomen väestöstä hieman alle puolella on mahdollisuus hakea sosiaalista luottoa, jota kunnat myöntävät vain omille asukkailleen.

Sosiaalisen luoton voi saada, jos taloudellisen tilanteen vuoksi luoton saaminen muualta on mahdotonta. Ehtona on kuitenkin se, että lainan hakijalta löytyy maksukykyä hoitaa velan takaisinmaksu.

Se, myöntääkö oma asuinkunta sosiaalisia luottoja, selviää ottamalla yhteyttä kunnan sosiaalivirastoon.

Kirkon diakoniarahasto (KDR)

Edellä mainittujen tahojen lisäksi taloudellisiin vaikeuksiin voi hakea apua Kirkon diakoniarahastosta, joka myöntää apua etenkin yllättäviin tilanteisiin joutuneille perheille ja yksityishenkilöille. Kirkon diakoniarahasto toimii yhteistyössä seurakuntien kanssa ja toiminnan tavoitteena on myöntää avustuksia, jotka auttavat vaikean tilanteen yli.

Kirkon diakoniarahasto myöntää apua aina tiettyyn kohteeseen ja rahasto maksaa avustuksen suoraan käyttökohteeseen. Avustusta voi hakea esimerkiksi asumiskustannuksiin.

On myös hyvä tietää, että Kirkon diakoniarahaston kanssa ei ole mahdollista asioida suoraan, vaan yhteyttä on otettava oman seurakunnan diakoniatyöntekijään.

Monta tietä ulos talousvaikeuksista

Haastavasta taloudellisesta tilanteesta selviämiseen on erilaisia keinoja, joihin myös monet tässä kirjoituksessa esitellyt tahot tarjoavat neuvoja. Käytännössä velkoja on mahdollista yhdistää yhdeksi lainaksi tai peräti sopia suoraan velkojan kanssa. Myös käräjäoikeudesta haettava velkajärjestely on yksi mahdollisuus niin yksityishenkilöille kuin pienyrittäjille.

Kaiken lähtökohtana voidaan kuitenkin pitää sitä, että uskaltaa rohkeasti pyytää apua silloin, kun rahahuolista ei enää yksin selviä.