Perintäala kehittyy oikeaan suuntaan asiakkaitamme kuuntelemalla

Vuoden 2020 aikana otimme merkittävän askeleen toimintatapojemme kehittämisessä. Perustimme asiakasneuvottelukunnan, joka tuo esiin tavallisten ihmisten toiveita ja tarpeita perinnän suhteen. Mitä saimme aikaiseksi vuoden aikana ja mitä on vielä edessä

Kuvassa Jennie Flink, OK Perinnän toimistusjohtaja.

Vuoden 2020 aikana otimme merkittävän askeleen toimintatapojemme kehittämisessä. Perustimme asiakasneuvottelukunnan, joka tuo esiin tavallisten ihmisten toiveita ja tarpeita perinnän suhteen. Mitä saimme aikaiseksi vuoden aikana ja mitä on vielä edessä?

Menneen vuoden aikana olemme kokoontuneet asiakasneuvottelukuntamme jäsenten kanssa pohtimaan, mikä perintäalassa mättää ja miten voisimme yrityksenä toimia entistä paremmin. Etäyhteyksien avulla olemme onneksi pystyneet kokoustamaan koronapandemiasta huolimatta.

Asiakasneuvottelukuntamme jäsenet ovat tavallisia ihmisiä, joilla on omakohtaista kokemusta velkaantumisesta tai esimerkiksi läheisen velka-asioiden hoitamisesta. Asiakasneuvottelukunta on ensimmäistä kertaa tarjonnut foorumin, jossa jäsenet ovat voineet tuoda esiin ongelmia ja kysyä asioita, jotka heitä askarruttavat perinnässä. Olemme saaneet paljon arvokasta palautetta ja hyviä ideoita, käyneet rakentavia keskusteluja ja pohtineet yhdessä jäsenten kanssa, miten perintäalalla voitaisiin toimia paremmin tavallista ihmistä kohtaan.

Sanoista teoiksi – asiakasneuvottelukunnan palautteita on jo laitettu käytäntöön

Ennen kaikkea asiakasneuvottelukunta on toivonut, että velallisen olisi helpompi selvittää oma tilanteensa: esimerkiksi kuinka paljon velkaa on, mistä velat ovat syntyneet ja mitkä ovat vaihtoehdot edetä kussakin tilanteessa. Yksi tärkeimmistä kehitysehdotuksista oli mahdollisuus tarkistaa, onko oma velka vanhentunut vai ei. Velallisen vaikea pääsy oman velkansa tietoihin nousi esiin myöhemmin myös Ylen MOT-ohjelmassa.

Asiakasneuvottelukuntamme kanssa käytyjen keskustelujen myötä kehitimme Oma OK -palveluamme niin, että velan tapahtumahistoriassa näkyvät kaikki velkaan liittyvät ja vanhentumisen katkaisuksi katsottavat tapahtumat, kuten esimerkiksi perintäkirjeet. Uusi versio Oma OK -palvelusta julkaistiin marraskuussa 2020.

Työstämme myös opasta velallisasiakkaillemme. Kokoamme yksiin kansiin tiedon muun muassa siitä, miten omaa velkatilannetta voi selvittää ja miten kannattaa toimia jos saa perintäkirjeen tai on velkaantunut. Asiakasneuvottelukuntamme kommentoi oppaan sisältöä, minkä jälkeen jatkamme sen kehittämistä heidän kanssaan.

Olemme nostaneet asiakasneuvottelukuntamme jäsenten tärkeitä kehitysehdotuksia esiin sivustomme blogikirjoituksissa ja sosiaalisessa mediassamme. Haluamme edistää kehitysideoiden leviämistä laajemman yleisön tietouteen.

Kohti läpinäkyvämpää perintäalaa

Vuoden 2021 tavoitteisiimme kuuluu Oma OK -palvelumme kehittäminen entistä hyödyllisemmäksi tiedonvälityksen kanavaksi asiakkaillemme. Jotta ymmärrämme velallisasiakkaidemme tarpeita ja kysymyksiä yhä syvällisemmin, jatkamme yhteistyötä asiakasneuvottelukuntamme kanssa. Olemme jo sopineet seuraavat tapaamiset ja odotamme mielenkiinnolla, millaisia asioita jäsenet nostavat esiin vuonna 2021.

Emme kuitenkaan voi muuttaa koko perintäalaa yksin – siksi haluaisimme haastaa myös alan muut toimijat avoimuuteen: toimittamaan asiakkaille tietoa oma-aloitteisesti ja tekemään tietojen pyytämisen mahdollisimman yksinkertaiseksi.

Toivomme, että yhdessä kehitämme perintäalan toimintaa läpinäkyvämmäksi. Kokemuksemme mukaan tärkein kehityssuunta löytyy velallisasiakkaita kuuntelemalla.

Jennie Ollila

Toimitusjohtaja

Lue asiakasneuvottelukuntamme jäsenten kehitysehdotuksia näistä blogeista: