Perintäkirjeestä on pitkä matka ulosottoon

Perintä ja sen eri vaiheet ovat luonnollisesti tuttuja meille päivittäin niiden kanssa tekemisissä oleville. Ymmärrämme kuitenkin hyvin, että kaikille asiat eivät ole yhtä selviä ja perintä saattaa herättää paljonkin kysymyksiä. Tarkemmin perinnän etenemisestä tässä blogissa kertoo palveluneuvojamme Terhi, joka opastaa ja auttaa työssään asiakkaitamme löytämään sopivan tavan velan hoitamiseen.

perintäkirje

Jos postilaatikkoon sattuu tipahtamaan kirje perintätoimistolta, ei ole mitään syytä hätääntyä. Perintään liittyy nimittäin monta erilaista vaihetta, joiden aikana asian voi hoitaa ennen kuin puhutaan esimerkiksi maksuhäiriömerkinnästä tai ulosotosta.

Perintätoimiston kirje voi olla myös maksumuistutus

Jo pelkästään se, että saa postia perintätoimistolta, saattaa säikäyttää osan asiakkaista. Lähettämämme kirje voi kuitenkin olla myös maksumuistutus ja tällöin asia ei ole vielä edes edennyt perintään. Eikä se perintään siirrykään, kunhan asiakas hoitaa maksun muistutuksen eräpäivään mennessä.

Niinpä onkin tärkeää avata perintätoimistolta tullut kirje ja katsoa mistä on kysymys. Myös eräpäiviä kannattaa pitää silmällä.

Perintä alkaa maksuvaatimuksesta

Varsinainen perintä alkaa silloin, kun lähetämme asiakkaalle maksuvaatimuksen. Tästä vaiheesta käytetään nimeä vapaaehtoinen perintä ja sen aikana koetamme nimensä mukaisesti vapaaehtoisesti sopia asiakkaan kanssa maksun hoitamisesta.

Monesti luullaan, että perintä on jonkinlaista uhkailua ja pelottelua, mutta kyllä se tänä päivänä on ainakin meille selkeästi neuvottelua ja ratkaisujen etsimistä.

Perintätoimiston kanssa voi ja kannattaa neuvotella

Mikäli asiakkaalla on sellainen tilanne, että koko velan maksaminen kerralla ei ole mahdollista, on meillä vapaaehtoisen perinnän aikana vielä paljon mahdollisuuksia tarjota joustoa ja pyrkiä estämään se, että asiakkaalle aiheutuisi velasta enemmän kuluja ja ongelmia.

Tarvittaessa voimme sopia asiakkaan kanssa maksupäivän siirrosta tai maksun jakamisesta useampaan erään maksusuunnitelman avulla. Ja Oma OK -verkkopalvelussamme asiakas voi itse ehdottaa uutta maksupäivää tai tehdä maksusuunnitelman silloin kun se hänelle parhaiten sopii.

On kuitenkin erittäin tärkeää, että asiakkaat ottavat meihin yhteyttä ennen kirjeessämme mainittua eräpäivää, jotta meillä on mahdollisuus asiaan vielä puuttua. Asia kannattaa ehdottomasti pyrkiä sopimaan meidän kanssamme jo siitäkin syystä, että jos velka saadaan hoidettua vapaaehtoisen perinnän aikana, ei siitä aiheudu asiakkaalle maksuhäiriömerkintää tai oikeudellisen perinnän kuluja.

Oikeudellinen perintä voi tuoda maksuhäiriömerkinnän luottotietoihin

Mikäli asiakas ei maksa velkaa vapaaehtoisen perinnän aikana tai sovi kanssamme maksusuunnitelmasta, joudumme siirtämään asian ns. oikeudelliseen perintään. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että lähetämme haastehakemuksen käräjäoikeuteen ja pyydämme käräjäoikeudelta päätöstä asiakkaan maksuvelvollisuudesta.

On myös hyvä muistaa, että asiasta on huomattavasti hankalampi neuvotella silloin, kun se on edennyt käräjäoikeuden käsiteltäväksi. Esimerkiksi maksupäivän siirtäminen tai maksusuunnitelman tekeminen ei enää tässä vaiheessa ole mahdollista. Kun käräjäoikeus on ottanut asian käsittelyyn, saa asiakas tästä tiedoksiantoilmoituksen. Käräjäoikeuden antama velkomustuomio seuraa aikaisintaan 14 vrk kuluttua ilmoituksesta. Tuomio tarkoittaa käytännössä sitä, että asiakkaalle tulee maksuhäiriömerkintä luottotietoihin.

Koska käräjäoikeuskäsittelystä aiheutuu lisäkuluja ja mahdollisesti myös maksuhäiriömerkintä ja ulosottomenettely, pyrimme monesti vielä tavoittamaan asiakkaan ja kertomaan tilanteesta ennen oikeudellisen perinnän alkamista.

Ulosotto ei ole perintätoimiston tehtävä

Toisin kuin monesti luullaan, me perintätoimistot emme suorita ulosottoa, vaan asia siirtyy ulosottoviranomaisen hoidettavaksi. Mikäli oma velka onkin siirtynyt ulosottoon, kannattaa asiakkaan olla yhteydessä suoraan ulosottoviranomaiseen.

Ulosottoon velkaa siirtyy monesti käräjäoikeuden päätöksellä oikeudellisen perinnän jälkeen. On kuitenkin olemassa myös poikkeustapauksia, jotka ovat suoraan ulosmittauskelpoisia. Tällöin ei tarvita käräjäoikeuden päätöstä, vaan maksamattomat laskut voivat siirtyä vapaaehtoisen perinnän jälkeen suoraan ulosottoon. Esimerkiksi verot, terveyskeskusmaksut, päivähoitomaksut ja tietyt vakuutusmaksut ovat suoraan ulosmittauskelpoisia.

Asiakas saa aina tiedoksiannon, mikäli hänen velkansa on päätynyt ulosottoon. Tämän jälkeen ulosottoviranomaiset voivat ulosmitata palkasta tai muista tuloista tietyn osan. Myös omaisuutta voidaan ulosmitata velkojen kuittaamiseksi.

Jälkiperintä estää velan vanhenemisen

Perinnän viimeinen vaihe on nimeltään jälkiperintä ja se tulee kyseeseen silloin, jos ulosottokaan ei ole tuottanut tulosta. Jälkiperintä tarkoittaa sitä, että muistutamme asiakasta velan olevan edelleen avoinna. Tämä myös estää velan vanhenemisen.

Vastoin melko yleistä luuloa, velka ei useimmissa tapauksissa vanhene 3 vuodessa. Velka vanhenee 3 vuodessa ainoastaan siinä tapauksessa, jos velasta ei ole muistutettu kirjeitse. Jos meiltä siis tällaisen kirjeen saa, niin suosittelen taas olemaan yhteydessä ja keskustelemaan mahdollisista ratkaisuista.

Aina kannattaa olla itse aktiivinen

Kaikilla asiakkailla on se omanlaisensa tilanne, mutta haluaisin silti muistuttaa, että koskaan ei kuitenkaan ole liian myöhäistä hoitaa velka-asioita kuntoon. Kun on itse aktiivinen ja osoittaa, että haluaa asioista sopia, niin se tekee kaikille osapuolille asioinnista helpompaa.

Ja sekin kannattaa ottaa huomioon, että vaikka olisi maksuhäiriömerkinnänkin saanut, voi meiltä pyytää luottotietoihin ns. ref-merkinnän kun kyseinen velka on maksettu. Ref-merkintä kertoo luottotietoja tarkistaville tahoille, että maksuhäiriömerkinnästä huolimatta, olet maksanut velkasi kokonaisuudessaan.

Terhi, palveluneuvoja