Perintätoimistoltako tukea rahoitusyhtiöiden kasvutavoitteille?

Jatkuvat muutokset niin lainsäädännössä kuin toimialan rakenteessa ovat luoneet haasteita rahoitusyhtiöiden kasvulle.

perintätoimisto

 

“Jatkuvat muutokset niin lainsäädännössä kuin toimialan rakenteessa ovat luoneet haasteita rahoitusyhtiöiden kasvulle.”

 

Jatkuvat muutokset niin lainsäädännössä kuin toimialan rakenteessa ovat luoneet haasteita rahoitusyhtiöiden kasvulle. Eikä alati kiristyvä kilpailu ja uusien toimijoiden ilmaantuminen markkinoille ainakaan helpota tilannetta.

Liiketoiminnan kasvattamisen edellytyksenä on totuttu pitämään uusia asiakkaita. Etenkin perinteisen pankkisektorin ulkopuolella toimivat rahoitusyhtiöt joutuvat kuitenkin ottamaan suuriakin riskejä uusia asiakkaita hankkiessaan, sillä näillä ei ole pankkien käyttämien työkalujen kaltaisia mahdollisuuksia arvioida hakijoiden luottokelpoisuutta. Osaltaan asiaan vaikuttaa myös positiivisen luottorekisterin puuttuminen.

Yksi keino vastata kasvutavoitteiden luomaan rahoitustarpeeseen on hintojen korottaminen, mutta rahoitusalalla tämä ei nykyisessä kilpailutilanteessa ole mahdollista. Ratkaisuja on siis etsittävä muualta.
 

perintä

 

Kohti kasvua asiakkuuksien tuottoa parantamalla

Olemassa olevien asiakkuuksien tuoton parantaminen on yksi keino rahoittaa liiketoiminnan kasvua. Toisaalla blogissamme pohdimme rahoitusyhtiön resurssien keskittämistä omaan ydinliiketoimintaan. Näin rahoitusta saadaan järjestettyä kuluja karsimalla ja toimintaa tehostamalla.

Toinen tapa parantaa asiakkuuksien tuottoa on keskittyä vain aidosti tuottaviin asiakkuuksiin. Rahoitusyhtiöiden kohdalla tämä tarkoittaa erääntyneiden saatavakantojen myymistä eteenpäin, jolloin niihin sidotut varat voidaan sijoittaa liiketoiminnan kasvattamiseen.

 

Saatavakannat rahaksi

Erääntyneiden saatavien myyminen perintätoimistolle on monesti yllättävän tuottava ratkaisu, vaikka se saattaakin hetkellisesti tuottaa tappiota. Toisaalta kun saatavat on myyty, ei rahoitusyhtiön tarvitse enää huolehtia niiden aiheuttamista alaskirjauksista kirjanpidossaan.

Lisäksi omille rahoittajille maksettavat korot nostavat rahoitusyhtiöiden kustannuksia perinteisiin pankkeihin verrattuna. Saatavien myyminen auttaa karsimaan kuluja myös näiltä osin.

 

3 ratkaisua rahoitusyhtiön tulospaineisiin

Erääntyneiden saatavien myyminen auttaa tasoittamaan rahoitusyhtiön kassavirtaa, mikä usein heijastuu myös suoraan tai välillisesti tulokseen. Lisää rahoitusyhtiön tulokseen vaikuttavia tekijöitä löydät e-kirjasta, jonka voit ladata veloituksetta sähköpostiisi vaikka saman tien!

 

3 ratkaisua rahoitusyhtiön tulospaineisiin