Työkierto Takuusäätiössä korosti kuuntelun ja laaja-alaisen osaamisen merkitystä

Palveluneuvojamme Johanna Lemmetti vietti kolme päivää työkierrossa Takuusäätiössä, jossa asiakaspalvelulla etsitään ratkaisuja velkaongelmiin.

OK Perinnän Johanna Lemmetti vietti kolme päivää työkierrossa Takuusäätiössä.

Palveluneuvojamme Johanna Lemmetti vietti kolme päivää työkierrossa Takuusäätiössä, jossa asiakaspalvelulla etsitään ratkaisuja velkaongelmiin. Takuusäätiö on valtakunnallinen sosiaalialan järjestö, joka auttaa velkakierteessä tai taloudellisissa vaikeuksissa olevia ihmisiä. Kolmen päivän työkierron aikana Johanna osallistui Takuusäätiön asiakaspalveluun verkkosivujen chat-palvelussa.

Päällimmäisenä tapauksena Johannan mieleen jäi henkilö, joka otti yhteyttä Takuusäätiöön ystävänsä puolesta. Hän pyysi neuvoja siinä, kuinka hän voisi auttaa ystäväänsä tämän velkatilanteessa.

– Kerroin hänelle, ettei hänen ystävänsä ole yksin tilanteessaan ja että asiasta pitäisi pystyä puhumaan ilman häpeän tunnetta. Hän kertoi kannustavansa ystäväänsä selvittämään velkatilanteen olemalla yhteydessä velkojiin ja Takuusäätiöön. Hän myös kiitti mahdollisuudesta saada vastauksia, vaikkei velkatilanne itse kysyjää koskenutkaan, Johanna kertoo.

Johannaa innosti uudenlainen näkökulma asiakaskohtaamiseen, jossa samojen ongelmien kanssa painivat asiakkaat kohtaavat perintätoimiston sijaan Takuusäätiön.

– Asiakkailla on ehkä kuitenkin tietynlainen mielikuva perintätoimistoista, mikä vaikuttaa meillä asiointiin. Takuusäätiön chatissa voi asioida anonyymisti, jolloin asiakas uskaltaa kertoa laajemmin tilanteestaan. Vaikka mekin OK Perinnässä pyrimme siihen, ettei asiakkaalla olisi mitään kynnystä olla yhteydessä, niin varmasti tässä chatissa oli helpompi puhua.

“Omista raha-asioista, veloista ja maksuhäiriömerkinnöistä on vaikea puhua ja sen vuoksi kynnys ottaa ajoissa yhteyttä voi olla iso. Sen ei pitäisi olla niin.”

Takuusäätiön tarjoaman avun monipuolisuus yllätti Johannan, sillä pelkästään chat-palvelussa tulee olla laajaa osaamista kuluttajasaatavien perinnästä ja elämänhallinnasta. Takuusäätiö pyrkii myös tarmokkaasti vaikuttamaan lainsäädäntöön ja muihin rakenteisiin ehkäistäkseen syviin velkakierteisiin joutumista.

Johanna toivoisikin, että myös perintätoimiston kanssa asioidessa pystyisi rohkaistumaan ja olemaan rehellisesti yhteydessä hyvissä ajoin.
– Omista raha-asioista, veloista ja maksuhäiriömerkinnöistä on vaikea puhua ja sen vuoksi kynnys ottaa ajoissa yhteyttä voi olla iso. Mielestäni sen ei pitäisi olla niin. Jos rohkaistuu ottamaan yhteyttä vasta myöhemmin, on asia saattanut jo siirtyä eteenpäin vapaaehtoisesta perinnästä oikeudelliseen perintään.

Hänen mukaansa velkaantumiseen liittyvää häpeää tulisi purkaa, jotta velallisten auttaminen helpottuisi.

– Me haluamme auttaa asiakkaitamme pärjäämään jokapäiväisessä elämässä. Mikäli meiltä saa perintäkirjeen ei sitä tarvitse hävetä, vaan kannattaa ottaa rohkeasti yhteyttä meihin. Olemme täällä OK Perinnässä ihan tavallisia ihmisiä, jotka haluavat auttaa.