Voiko rahoitusyhtiö parantaa tulostaan markkinointikustannuksia kasvattamatta?

Koventunut kilpailu ajaa etsimään uusia keinoja tuloksen parantamiseen.

ok palveluneuvojat

 

“Koventunut kilpailu ajaa etsimään uusia keinoja tuloksen parantamiseen.”

 

Rahoitusmarkkinat ovat jo pitkään olleet jatkuvan muutoksen kourissa. Taannoinen finanssikriisi ja sitä seurannut maailmantalouden taantuma olivat luonnollisesti suuressa roolissa rahoitusmarkkinoiden uudelleen muotoutumisessa, mutta syitä on myös muita. Esimerkiksi digitalisaatio ja sen mahdollistamat, helposti luotonhakijoiden saatavilla olevat, palvelut ovat vaikuttaneet toimintaympäristön muutokseen. Perinteisen pankkisektorin ulkopuolella suurin merkitys lienee ollut lisääntyneillä lainsäädännön muutoksilla.

Etenkin markkinaperusteista rahoitusta tarjoavien rahoitusyhtiöiden kohdalla muutokset näkyvät alati kiristyvänä kilpailuna. Vaikka uudistunut lainsäädäntö onkin vähentänyt toimijoiden määrää alalla, on uusien asiakkaiden hankkiminen entistä kalliimpaa. Ratkaisuja etsitään esimerkiksi tarjoamalla uudentyyppisiä tuotteita. Tilanteen myötä rahoitusyhtiöiden markkinointikustannukset kasvavat, mikä puolestaan heijastuu monesti myös suoraan tulokseen.

 

perintä rahoitusyhtiö

 

Parempia tuloksia ilman uusia asiakkaita

Lähtökohtaisesti asiakasvolyymin kasvattaminen on hyvä tapa parantaa tulosta, mutta markkinaperusteista rahoitusta tarjoavien yritysten kohdalla tähän sisältyy merkittävä ristiriita. Uusien asiakkaiden hankkiminen markkinointibudjettia kasvattamatta on nimittäin rahoitusyhtiöille todellinen haaste, sillä jo tällä hetkellä kilpailu potentiaalisista asiakkaista on todella kovaa etenkin verkossa, jossa yhden uuden asiakkaan hinta saattaa nousta jopa 150 euroon. Tuloksen parantamiseen etsitäänkin jatkuvasti muita keinoja.

Olemme toimineet pitkään myös rahoitusyhtiöiden yhteistyökumppanina ja huomanneet, että monesti ne ilmeisimmät ratkaisut ovat toimivimpia myös mitä tulee tuloksen parantamiseen. Kulujen pienentäminen on yksi näistä ja näkemyksemme mukaan erääntyneiden luottotappioiden myynti osoittautuu monessa tapauksessa kivuttomaksi keinoksi parantaa tulosta.

3 ratkaisua rahoitusyhtiön tulospaineisiin

Saatavien myynti on ehdottomasti yksi tie parempaan tulokseen, mutta ei suinkaan ainoa. Listasimme kaikki ne tekijät, joista kokemuksemme mukaan on apua rahoitusyhtiöiden tulospaineiden selättämiseen alati kovenevassa kilpailussa.

Miten yhteistyö perintätoimiston kanssa voi auttaa kehittämään asiakasanalyysiä? Entä kannattaako erääntyneet saatavat aina myydä? Vastaukset löydät e-kirjasta, jonka voit ladata veloituksetta sähköpostiisi vaikka saman tien!

 

3 ratkaisua rahoitusyhtiön tulospaineisiin