Yrittäjä, pelkäätkö että perintä karkottaa asiakkaasi?

Todellisuudessa perinnällä voi olla myös positiivisia vaikutuksia liiketoimintaan.

perintätoimisto

 

“Todellisuudessa perinnällä voi olla myös positiivisia vaikutuksia liiketoimintaan.”

 

Perintää on toisinaan pidetty vain välttämättömänä pahana, mutta tosiasiassa esimerkiksi perintätyylillä voi olla sekä positiivisia että negatiivisia vaikutuksia yrittäjän liiketoimintaan.

Vuosikausia jatkunut yhteistyö erikokoisten ja eri aloilla toimivien yritysten kanssa on saanut meidät huomaamaan erään mielenkiintoisen asian. Nimittäin mitä pienempi yritys ja mitä tiiviimmin yrittäjä itse on tekemisissä asiakkaiden kanssa, sitä herkemmin myös perintäpalveluiden vaikutus asiakkaisiin nousee esille.

Tarkastelkaamme asiaa hieman lähemmin esimerkkinä toimivan kuntosaliyrittäjän kautta.

 

ok perintä

 

Perinnän vaikutus kuntosaliyrittäjän asiakkaisiin

Kuten sanottua, perinnällä voi olla suuriakin vaikutuksia pk-yrityksen asiakastyytyväisyyteen. Ammattitaitoisesta ja asiakaslähtöisestä perinnästä voi olla apua sekä yrityksen kassavirran hallinnassa että asiakassuhteiden ylläpitämisessä. Toisaalta perintään liittyvät haasteet saattavan monesti heijastua kassavirran ja tuloksen lisäksi niin ikään asiakkaiden mielikuviin yrityksestä. Toisin sanoen mikäli asiakasta ei kohdella hyvin perintätilanteessa, saattaa asiakassuhde katketa, vaikka maksamatta jäänyt lopulta tulisikin maksetuksi.

Harvalla kuntosaliyrittäjällä on aikaa tai osaamista hoitaa perintäprosessia itse. Niinpä perintäkumppanilta kannattaakin vaatia mahdollisimman avointa yhteistyötä, henkilökohtaista palvelua ja kattavaa raportointia. Ensiarvoisen tärkeää on varmuus siitä, että perintäkumppani palvelee kuntosalin asiakkaita hyvin ja yksilölliset tarpeet huomioon ottaen. Perintäkumppanilta kannattaa edellyttää myös tarkempaa tietoa siitä, kuinka saatavia käytännössä perintään.
 

ok

Millainen perintätoimisto sopii kuntosaliyrittäjälle?

Kuntosaliyrittäjä tarvitsee luotettavan ja asiantuntevan kumppanin auttamaan saataviensa perinnässä. Perintäkumppanin valinnalla voi varsinaisen perintätuloksen lisäksi olla vaikutus asiakkaan palvelukokemukseen. Kokonaiskuvaa avataksemme kasasimme e-kirjan: “5 vinkkiä perintäkumppanin valintaan yrittäjälle”, jossa on vinkkejä yrittäjille alasta riippumatta. Voit ladata ilmaisen e-kirjan vaikka saman tien.

 

5 vinkkiä perintäkumppanin valintaan