OK Perintä kompensoi hiilijalanjälkensä lunastamalla hiilinieluyksiköitä suomalaisista metsistä

Vastuullisuus näkyy yritysmaailmassa yhä enemmän. Myös OK Perintä kantaa kortensa kekoon paremman huomisen puolesta.

“Maailma ja yritykset ovat menossa kovaa vauhtia vastuullisemman toiminnan suuntaan. Meillä vastuullisuus on jo pitkään ohjannut tekemistämme. Olemme haastaneet koko perintäalaa asiakkaiden inhimillisempään kohteluun. Olemme myös panostaneet työntekijöiden hyvinvointiin monella saralla ja tehneet vastuullisuustekoja vähävaraisten ja syrjäytymisvaarassa olevien ihmisten eteen. Ympäristöasioissa halusimme vielä ottaa loikan eteenpäin”, sanoo OK Perinnän Head of Marketing and Communication Andreas Lindroos.

Teoksi valikoitui hiilijalanjäljen kompensointi ja yhteistyökumppaniksi kotimainen Green Carbon, jonka avulla OK Perintä ensin laski oman hiilijalanjälkensä vuodelta 2021. Sen jälkeen jalanjälki kompensoitiin lunastamalla hiilinieluyksiköitä suomalaisista hiilinieluhankkeista. Green Carbonin hiilinieluhankkeet on toteutettu ISO 14064-2 -standardin mukaisesti ja OK Perinnälle myönnettiin sertifikaatti todistukseksi päästöjen kompensoinnista.

Green Carbon tekee yhteistyötä yksityisten metsänomistajien kanssa ja valitsee hankealueiksi sellaisia kohteita, joita metsänomistajien ei olisi kannattavaa lannoittaa ilman korvausta. Kompensaation vaikuttavuus perustuu siis siihen, että hankkeilla luodaan ylimääräistä hiilensidontaa, jota ei syntyisi ilman hanketta ja maksettuja kompensaatiomaksuja. Alueet, joilta OK Perintä lunasti hiilinieluyksiköitä, sijaitsevat Etelä-Pohjanmaalla ja Keski-Suomessa.

Junamatkoja ja energiansäästölamppuja

OK Perinnän hiilijalanjälki muodostuu pääasiallisesti työmatkoista, lämmityksestä ja sähköstä. Kun ihmiset ovat taas palanneet lähitöihin, tulee työmatkaliikenteestä enemmän päästöjä kuin pari vuotta sitten.

“Ei kukaan voi kuitenkaan lopettaa vaikkapa työmatkojen kulkemista, se ei ole vaihtoehto meille eikä muille. Sen sijaan pitää tehdä asioita arjessa järkevämmin”, Lindroos sanoo. 

”Kun tietää, mistä tekijöistä hiilijalanjälki muodostuu, on helpompi tehdä toimenpiteitä sen pienentämiseksi. Meillä esimerkiksi vaihdetaan toimistojen lamppuja energiatehokkaampiin aina, kun lamppu täytyy vaihtaa. Työmatkoissa suositaan junaa, ja työsuhdeautot olemme vaihtaneet sähkö- tai hybridiautoihin. Myös etätyöt vähentävät päästöjä, ja siksi kaikki halukkaat saavat tehdä niitä aina mahdollisuuksien mukaan.”

Perintäala itsessään ei kuormita ympäristöä paljoakaan, mutta Lindroosin mielestä yrityksen pitää kantaa vastuu omalta osaltaan – muun muassa digitalisoimalla viestintää niin paljon kuin mahdollista.

“Lähetämme ison määrän kirjeitä joka vuosi. Posti kompensoi oman hiilijalanjälkensä, mutta olisihan se hienoa, jos meidän toimintamme ei vaikuttaisi siihen ollenkaan. Lainsäädäntö kuitenkin painaa: perintälain mukaan perintäkirjeitä pitää lähettää tietyssä vaiheessa.”

Kaikkien yhteinen vastuu

Vastuu ympäristöstä on meidän kaikkien yhteinen asia. OK Perintä aikoo jatkaa hiilijalanjälkensä laskemista ja kompensointia tulevaisuudessakin. Vastuullisuus on arvokasta jo itsessään, mutta se voi vaikuttaa positiivisesti myös työmarkkinoilla. Lindroos arvelee, että konkreettiset ilmastoteot, kuten päästöjen laskenta ja kompensointi, ovat omiaan tuomaan yritykselle positiivista huomiota työnhakijoiden keskuudessa. 

“Työntekijät kaipaavat työnantajalta vastuullisuutta, ja myös asiakkaat haluavat vastuullisesti toimivan perintätoimiston. Ei vain ympäristöasioissa, vaan muussakin toiminnassa.”