OK Indrivning kompenserar sitt klimatavtryck genom kolsänkor i finländsk skog 

Ansvarstagande har redan länge varit på tapeten i företagsvärlden. Även OK Indrivning drar sitt strå till stacken för en bättre morgondag.

”Världen och företagen går med stormsteg in för en mer ansvarfull verksamhet. Hos oss har ansvarskänslan redan länge styrt det vi gör. Vi har utmanat hela indrivningsbranschen att bemöta kunderna mer medmänskligt. Vi har satsat på våra anställdas välmående på många olika delområden. Vi har också handlat ansvarsfullt för att hjälpa mindre bemedlade människor och dem som är i riskzonen för marginalisering. I miljöärenden ville vi ännu ta ett språng framåt”, säger Head of Marketing and Communication Andreas Lindroos

Vi valde att kompensera vårt klimatavtryck i samarbete med det inhemska företaget Green Carbon. Med deras hjälp räknade OK Indrivning ut sitt klimatavtryck för år 2021. Vårt klimatavtryck kompenserade vi genom kolsänksprojekt i Finland. Green Carbons kolsänksprojekt är genomförda enligt ISO 14064-2 -standarden och OK Indrivning beviljades ett certifikat som intygar kompenseringen av utsläppen.   

Green Carbon samarbetar med privata skogsägare. Till projektet väljs sådana objekt som det för skogsägarna inte vore lönsamt att gödsla utan ersättning. Effekten av kompenseringen grundar sig på att man med de betalda kompensationsavgifterna ökar kolsänkan, som utan projektet inte skulle uppstå. De områden där OK Indrivning löst in kolsänkor finns i Sydösterbotten och Mellersta Finland.  

Tågresor och lågenergilampor 

OK Indrivnings klimatavtryck består till största delen av arbetsresor, uppvärmning och elektricitet. Nu då människorna har återgått till närjobb, är utsläppen på grund av arbetsresorna högre än för ett par år sedan.  

” Ingen kan till exempel sluta åka arbetsresor, det är inte ett alternativ, varken för oss eller för andra. Men man borde kunna göra saker i vardagen fiffigare”, säger Lindroos. 

”Då man vet hur klimatavtrycket uppstår är det lättare att ta till åtgärder för att minska det. Hos oss byter vi till exempel till lågenergilampor alltid då en lampa måste bytas. Arbetsresorna görs i första hand med tåg, och tjänstebilarna har vi bytt till el- eller hybridbilar. Även distansjobbet minskar på utsläppen och därför får alla som vill jobba på distans om det är möjligt.” 

Indrivningsbranschen i sig belastar inte miljön mycket, men Lindroos tycker att företaget för egen del skall ta sitt ansvar – bland annat genom att digitalisera kommunikationen så mycket som möjligt. 

”Vi sänder stora mängder brev varje år. Posten kompenserar sitt klimatavtryck, men nog vore det ju fint, om vår verksamhet inte alls skulle påverka klimatet. Lagstiftningen påverkar dock: enligt indrivningslagen måste indrivningsbrev sändas i vissa skeden.” 

Allas gemensamma ansvar 

Att ta ansvar för miljön är allas gemensamma sak. OK Indrivning fortsätter räkna ut och kompensera sitt klimatavtryck även i framtiden. Att ta sitt ansvar är redan i sig värdefullt, men det kan också ha en positiv effekt på arbetsmarknaden. Lindroos förmodar att konkreta klimathandlingar, såsom att räkna ut och kompensera sitt utsläpp, ger företaget positiv uppmärksamhet bland arbetssökanden.  

”De anställda vill att arbetsgivaren är ansvarsfull, och även kunderna vill ha en indrivningsbyrå som handlar ansvarsfullt. Inte bara i miljöfrågor, utan även i den övriga verksamheten.”