Pakollisesta pahasta liiketoiminnan kehittämisen työkaluksi

Perintä on noussut entistä tärkeämpään rooliin, kun sen vaikutuksia liiketoimintaan on alettu tarkastella lähemmin.

ok perintä

“Nykyaikainen perintä on neuvottelua, yhteistyötä ja ratkaisujen etsimistä.”

Perintää pidettiin monen yrityksen taloushallinnossa pitkään vain välttämättömänä pahana, jonka kaikkia vaikutuksia liiketoimintaan ei osattu välttämättä edes ottaa huomioon. Jollain tasolla perinnän pelättiin jopa karkottavan asiakkaita.

Tänä päivänä perintä on noussut jopa yhteiskunnallisesti tärkeään rooliin. On kaikkien etu, että ihmiset ja yritykset selviävät veloistaan mahdollisimman nopeasti. Nyttemmin on myös laajalti tiedossa, että perintätoimistojen tehtävänä ei ole aiheuttaa asiakkaille maksuhäiriömerkintöjä, vaan nimenomaan auttaa välttämään niitä.

ihmiset myös selviävät veloistaan joka päivä

Muuttuva maailma vaikuttaa myös perintään

Katkonaisten työurien ja maksamisen digitalisoitumisen myötä on oman maksukyvyn ennustamisesta tullut vaikeampaa. Tämä saattaa johtaa uusiin ja yllättäviin tilanteisiin, kuten maksamattomiin laskuihin. Perintätoimistojen tehtävä onkin auttaa toimeksiantajiensa asiakkaita löytämään joustavia ratkaisuja erääntyneiden maksujen hoitamiseksi. Nykyaikainen perintä on ennen kaikkea neuvottelua, yhteistyötä ja ratkaisujen etsimistä.

Perintä apuna liiketoiminnan kehittämisessä

Perintä on noussut entistä tärkeämpään rooliin, kun sen vaikutuksia liiketoimintaan on alettu tarkastella lähemmin. Monessa yrityksessä on esimerkiksi alettu kiinnittää huomiota siihen, miten mahdolliset perintään liittyvät ongelmat heijastuisivat yrityksen imagoon ja tulokseen.

uusi perintätapa on hyvää asiakaspalvelua

Kun perintä keskittyy asiakkaiden yksilölliseen ja ratkaisulähtöiseen palvelemiseen, on tällä perintätuloksen lisäksi myös laajempia positiivisia vaikutuksia toimeksiantajan liiketoimintaan. Perintä ei olekaan enää ikävä välttämättömyys, vaan yksi liiketoiminnan kehittämisen työkalu muiden joukossa.

Meille perintä ei ole suoraviivaista suorittamista

Perinteisesti perintätoimistot ovat toimineet melko suoraviivaisesti lähettäen muistutuskirjeiden jälkeen maksuvaatimuksia ja lopulta vieneet asian tarvittaessa oikeudellisen perinnän myötä aina ulosottoon asti. Tällaisessa toimintamallissa asiakkaat jäävät kuitenkin helposti täysin vaille yksilöllisiä ratkaisuja. Me OK Perinnässä päätimme unohtaa suoraviivaisen suorittamisen ja ottaa käyttöön arvoihimme perustuvan uuden perintätavan.

Asiakas uuden perintätapamme keskiössä

Uusi perintätapamme keskittyy entistä vahvemmin asiakkaiden aktiiviseen auttamiseen maksujen järjestelemisessä sekä tilanteen mukaan tarvittavan jouston luomisessa. Laaja tietokanta ja tehokas analytiikka puolestaan auttavat meitä tavoittamaan asiakkaat parhaalla tavalla.

uusi perintätapa tarjoaa yksilöllisiä ratkaisuja

Toisille soitamme ilta-aikaan, toisille lähetämme tekstiviestin ja osan ohjaamme asioimaan verkkopalvelussamme silloin kun se heille parhaiten sopii. Palvelemme myös sähköpostitse sekä kotisivujemme chatin välityksellä. Olemme asiakkaidemme tavoitettavissa jopa Facebookissa, missä harva perintätoimisto haluaa toisinaan kärkeväänkin palautteeseen vastailla.

Hyvä kohtelu ei tarkoita tehottomuutta

Vaikka uusi perintätapamme perustuu aktiiviseen yhteistyöhön asiakkaan rinnalla, ei tämä tarkoita sitä, ettemmekö pyrkisi tarjoamaan toimeksiantajillemme tehokasta perintäpalvelua. Oikeastaan tilanne on juuri päinvastoin, sillä uusi perintätapamme on osoittautunut toimivaksi ja parhaan perintätuloksen lisäksi se on mahdollistanut myös kilpailukykyiset hinnat palveluillemme.

Haluamme perinnän myös olevan toimeksiantajillemme mahdollisimman joustavaa ja vaivatonta. Maksuton OK Online -verkkopalvelumme onkin helpoin tapa jättää yksittäisiä laskuja perintään. Palvelu soveltuu etenkin yrityksille, joille ei kerry suurta massaa erääntyneitä saatavia.

Mitä hyötyä uudesta perintätavasta on minulle? Entä asiakkailleni?

Tietyt ongelmat ovat tuttuja yrityksille alasta riippumatta. Rahat eivät tule kassaan ajallaan, kiire aiheuttaa resurssipulaa tai asiakkaat eivät ole niin tyytyväisiä kuin olisi suotavaa. Mutta oletko miettinyt, millaisia vastauksia ratkaisulähtöiseen perintään siirtyminen voisi tuoda näihin haasteisiin?

Jatka lukemista