Perintä osana tilitoimiston palveluvalikoimaa?

Laajan palveluvalikoiman avulla tilitoimistot voivat tarjota asiakkailleen yhä kokonaisvaltaisempaa kumppanuutta.

perintätoimisto

 

“Asiakkaat arvostavat lisäpalveluja, jotka aidosti helpottavat heidän arkeaan.”

 

Viime vuosina kova kilpailu asiakkaista on saanut monet tilitoimistot miettimään keinoja sekä uusien asiakkaiden hankkimiseksi että ennen kaikkia nykyisten asiakassuhteiden pysyvyyden varmistamiseksi. Toimivaksi ratkaisuksi on osoittautunut entistä laajempi palveluvalikoima, jonka avulla tilitoimisto voi tarjota asiakkailleen yhä kokonaisvaltaisempaa kumppanuutta.

 

ok perintä

 

Tavoitteena pitkäaikaiset asiakassuhteet

Kiristyneessä kilpailutilanteessa uusien asiakkaiden hankkiminen merkitsee tilitoimistolle merkittäviä kustannuksia. Kalliit käynnistämiskustannukset voivatkin vetää asiakkuuden tuottavuuden miinukselle peräti ensimmäisen vuoden ajaksi. Tämä tarkoittaa luonnollisesti sitä, että jotta asiakkuudesta saataisiin kannattava, tulisi sen olla mahdollisimman pitkäaikainen.

Asiakkaiden odotukset ylittävä aito kumppanuus onkin yksi tärkeimmistä tekijöistä asiakassuhteen pysyvyyden kannalta. Yksi keino, jolla tilitoimistot voivat sekä parantaa asiakastyytyväisyyttään että syventää yhteistyötä asiakkaidensa kanssa, on tarjota näille enemmän lisäarvoa palveluilla, jotka aidosti helpottavat heidän arkeaan ja päätöksentekoaan.

 

Monipuolisemmista palveluista lisäarvoa tilitoimiston asiakkaille

Useat tilitoimistot ovat jo kasvattaneet palveluvalikoimaansa perinteisten hallinto- ja kirjanpitopalveluiden ulkopuolelle ottamalla mukaan esimerkiksi perintäpalvelut. Näin tilitoimisto voi perintäkumppaninsa välityksellä tarjota asiakkailleen taloushallinnon tuen lisäksi myös tehokkaampia ratkaisuja esimerkiksi kassavirran parantamiseksi.

Vaikka perintäpalvelut ovatkin jo vakiinnuttaneet asemansa tilitoimistojen valikoimissa, nähdään ne edelleen valitettavan usein vain välttämättömänä pahana. Perintä näyttäytyy tilitoimiston asiakkaille usein myös etäisenä ja kasvottomana yhteydenpidon tapahtuessa perintätoimistolta tilitoimistolle ja tilitoimistolta tämän asiakkaille. Henkilökohtaisemmin toteutettuihin perintäpalveluihin liittyy kuitenkin myös erinomainen mahdollisuus sitouttaa asiakkaita, joten perintäkumppanin valintaan kannattaa käyttää aikaa ja harkintaa.

 

Voiko perintätoimisto vaikuttaa tilitoimiston asiakassuhteisiin?

Ammattitaitoisen ja kokeneen perintätoimiston on nimittäin mahdollista räätälöidä prosessista juuri tilitoimiston asiakkaille sopiva kokonaisuus, jossa kommunikaatio on avointa kaikkien osapuolien välillä. Keräsimme lisää tietoa ulkopuolisen perintätoimiston vaikutuksista tilitoimiston asiakassuhteisiin artikkeliin, jonka voit ladata sähköpostiisi vaikka saman tien!

Miten perintä vaikuttaa tilitoimiston asiakassuhteisiin?